Feedback og klagemulighed

Feedback
Vi ved, hvor værdifuld feedback er, når vi skal udvikle og forbedre vores virksomhed. Derfor vil vi gerne høre din mening om vores services, hjemmeside eller noget helt tredje. Ved at klikke her, kommer du videre til vores kontaktformular. Tak for hjælpen.
 
Klagemulighed
Uanset de bedste intensioner kan der opstå forhold, som giver anledning til at afgive en klage – skriftligt eller mundtligt. Bureau Veritas Certification og Bureau Veritas Industri anser en rettidig og uvildig procedure for klagebehandling for en fundamental del af tillidsforholdet til vore kunder og en uvurderlig hjælp til fortsat at forbedre vores aktiviteter på alle niveauer. Klager kan vedrøre certificeringsaktiviteter, som vi er ansvarlige for, eller en certificeret kunde samt inspektioner udført af Bureau Veritas Industri.
En klage kan afgives skriftlig eller mundtligt til enhver ansat i Bureau Veritas Certification eller Bureau Veritas Industri, og vi vil snarest vende tilbage med et begrundet svar. Vores interne regler sikrer, at den trufne beslutning er gennemgået og godkendt af én eller flere personer, der ikke tidligere har været involveret i emnet for klagen. Hvis forholdet undtagelsesvis ikke kan udredes inden for en rimelig kort tid, vil der blive oprettet et projekt til at styre forløbet, og klageren vil indtil afslutningen blive holdt orienteret om tidsplan og status for projektet.  Ønsker du at klage, så send en mail her.

 

Ankemuligheder
De personer der behandler og træffer beslutning i ankesager, må ikke være de samme som har udført audit og truffet beslutninger på grundlag heraf.
Ankesager må ikke medføre diskrimination af appellanten.
Appellanten skal have besked om modtagelsen af anken, og underretning om hvordan sagen skrider frem, og om resultatet. Endvidere skal appellanten modtage en klagevejledning, som skal indeholde oplysning om, at Bureau Veritas afgørelser indenfor de autoriserede områder, Bedre Bolig og VE-anlæg kan ankes til Sikkerhedsstyrelsen indenfor en frist på 4 uger fra det tidspunkt afgørelsen er modtaget.
Den beslutning der formidles til appellanten, skal træffes og godkendes af en eller flere personer, der ikke tidligere har været involveret i emnet for ankesagen.

Vi har på nuværende tidspunkt ingen anker over vores afgørelser. I tilfælde af appel skal ovenstående formular anvendes. 

 

Link to FSC complaint procedure

 

Håndtering af klager og appeller i forbindelse med skov- og træcertificering

Kontakt os

Bureau Veritas

Telefon +45 7731 1000

Send en e-mail
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GRØNLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLAND
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TAIWAN
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Andre hjemmesider
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Vælg din industri, kategori og / eller service
Din industri

Din kategori

Vores services