Certificeringsprocessen – trin for trin


Indledende hovedefterprøvning
Formålet med den indledende hovedefterprøvning er, at vi bliver bekendt med jeres virksomhed. Vi gennemgår jeres systemer med fokus på overholdelse af systemkravene, og samtidig laver vi en dokumentgennemgang med henblik på at vurdere, hvorvidt dokumentationen af jeres ledelsessystem opfylder de specifikke krav i standarden. Slutteligt gennemgås ledelsens evaluering samt interne audits, og I får herefter en evaluering af samt svar på, om I er klar til hovedefterprøvningen.
 
Hovedefterprøvning
På hovedefterprøvningen ses ledelsessystemet grundigt efter, således det sikres, at systemet lever op til de obligatoriske krav, der er i den standard, hvor til der søges certificering. Vi ser på implementeringen af systemet gennem hele virksomheden og finder eventuelle flaskehalse og risici, så de kan blive ført ind i auditprogrammerne. Alle hovedefterprøvninger åbnes og afsluttes med et møde med ledelsen. På det afsluttende møde får ledelsen et resumé af auditten, som giver et klart billede af, hvad der kommer til at stå i auditrapporten. Den pågældende auditor udarbejder herefter en auditrapport til ledelsen. Denne indeholder styrker, forbedringer og eventuelle afvigelser. Eventuelle afvigelser skal lukkes inden certifikatudstedelse. 


 
Korrigerende handlinger og certifikatudstedelse
Certifikatet udstedes når virksomheden vurderes til at overholde kravene til standarden og eventuelle afvigelser er lukket med korrigerende handlinger. Certifikatet er gældende i tre år, såfremt systemet overholdes. På certifikatet vil der stå, hvilket scope virksomheden er auditeret efter samt hvilken standard, og hvornår certifikatet udløber. Hvis virksomheden er auditeret efter samme standard på flere forskellige sites, vil dette også fremgå af certifikatet. Alle afvigelser, auditrapporter og certifikater vil kunne findes i vores onlinesystem, Maestro.

Vedligeholdelsesbesøg
Når I har modtaget certifikatet og er kommet i gang med at lave interne audits, således systemet vedligeholdes, er I godt på vej. For at være sikre på, at systemet bliver vedligeholdt, kommer vi på vedligeholdelsesbesøg enten hvert halve år eller én gang om året, alt efter hvad der passer bedst ind hos jer. På disse besøg gennemgår vi, hvorvidt jeres virksomhed stadig lever op til standardens krav. Vedligeholdelsesbesøgene er ikke lige så omfattende som selve hovedefterprøvningen.
 
Recertificering
Ved afslutningen af en certificeringsperiode gennemføres en recertificering. Denne forløber i høj grad lige som hovedefterprøvningen. Der vil igen være dokumentgennemgang samt en grundig gennemgang af ledelsessystemet. Recertificeringsauditten danner grundlag for den nye certificering, og certifikatet bliver herefter udstedt på ny.
 
Overtagelse af certifikat
Hvis I allerede er certificeret af et andet certificeringsfirma, kan vi sagtens overtage jeres certificering. Det fungerer således, at vi vurderer jeres nuværende certificering ud fra blandt andet et besøg hos jeres virksomhed samt auditrapporter og afvigelser. På baggrund heraf udstedes et nyt certifikat fra Bureau Veritas Certification, som har samme udløbsdato som jeres gamle certifikat. Desuden sørger vi så vidt muligt for at bibeholde den certificeringscyklus I befandt jer i, før I skiftede til Bureau Veritas.

 

 

 

Kontakt os

Bureau Veritas Certification
Telefon +45 77311000
Send en e-mail

 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELGIUM
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
 • CHAD
 • CHILE
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF)
 • COSTA RICA
 • COTE D'IVOIRE
 • CROATIA
 • CUBA
 • CURACAO
 • CZECH REPUBLIC
 • DENMARK
 • DJIBOUTI
 • DOMINICAN REPUBLIC
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONIA
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • FINLAND
 • FRANCE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GEORGIA
 • GERMANY
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • GREECE
 • GRØNLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • INDIA
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • JAPAN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • KOREA (SOUTH)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • LEBANON
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • LUXEMBOURG
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • MOZAMBIQUE
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • NETHERLANDS
 • NETHERLANDS ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • NORWAY
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • POLAND
 • PORTUGAL
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • RUSSIA
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDI ARABIA
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • SOUTH AFRICA (REP.)
 • SPAIN
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • SWEDEN
 • SWITZERLAND
 • SYRIA
 • TAIWAN
 • TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)
 • THAILAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • TURKEY
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINE
 • UNITED ARAB EMIRATES
 • UNITED KINGDOM
 • UNITED STATES OF AMERICA
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Andre hjemmesider
 • AFRICA
 • GLOBAL WEBSITE
 • MIDDLE EAST
 • SOUTH EAST ASIA
Vælg din industri, kategori og / eller service
Din industri

Din kategori

Vores services