Certificerings- rådgivningskunder | COVID-19, Bureau Veritas

Certificerings- rådgivningskunder | COVID-1917. august 2020

Vedr. certificeringsaktiviteter

Kære kunde

Sommerferien er ovre for de fleste af os, og vi er nu i gang med andet halvår af 2020. Første halvår har budt på mange udfordringer, og det ser desværre ikke ud til, at det er helt overstået. Der har været og vil også fremover komme lokale udbrud, som kræver handling.

Vi vil gerne takke Jer for den samarbejdsvillighed, vi har oplevet i første halvår i forhold til at få audits gennemført og dermed sikre validiteten af certificeringerne. I starten af Coronakrisen har det primært været via remote-audits, men i løbet af andet kvartal vendte billedet og stort set alle audits blev gennemført som on-site audits. Selvom man kan komme langt med remote-audits giver en onsite-audit trods alt et mere fuldendt billede.

Vi er klar til at fortsætte med onsite audits i andet halvår. Nogle aktiviteter kan stadig gennemføres som remote-audits. Det vil f.eks. være systemgennemgang eller opfølgning på alvorlige afvigelser. Det vil være lead auditoren i samarbejde med Jer, som afgør, hvad der er bedst.

Som vi har set eksempler på hen over sommeren kan der være virksomheder eller ligefrem regioner/områder, der bliver ramt og derfor vil være udsat for lokale restriktioner. Det kan ske med kort varsel og hvis situationen opstår, må vi tage det fra sag til sag sammen med de berørte virksomheder.

Bureau Veritas glæder sig til at komme ud til Jer igen, så alle audits er planlagt som on-site audits igen. Det sker selvfølgelig under skyldig hensyntagen til de retningslinjer, der er udstedt af myndighederne nationalt eller lokalt.

Bureau Veritas overvåger udviklingen og leverer opdateringer efter behov. Disse opdateringer vil kunne findes på vores hjemmeside: https://www.bureauveritas.dk/da/newsroom/covid-19

Dine sædvanlige kontakter hos Bureau Veritas er også tilgængelige for besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Venlig hilsen
Bureau Veritas Denmark17. marts 2020

Vores fokus er først og fremmest at sikre vore kunders og medarbejderes sundhed og sikkerhed. Samtidig er vi indstillet på at samarbejde med kunder og partnere for at leve op til de gensidige aftaler, vi har indgået med vore kunder.

Bureau Veritas Danmark vil gerne gøre opmærksom på, at vi følger de danske myndigheders vejledninger. Disse kan læses på https://www.sst.dk/.

Ved gennemførsel af opgaver uden for Danmarks grænser, i forbindelse med vores globale aftaler, sørger vores lokale Bureau Veritas kontorer for, at de nationale myndigheders anbefalinger overholdes.

Har din virksomhed indført foranstaltninger udover Sundhedsstyrelsens retningslinier, vil vi gerne informeres herom inden et planlagt besøg.

Bureau Veritas Danmark har en komite som løbende følger udviklingen omkring COVID-19 tæt, dette for at sikre at de personer vi sender ud til vores kunder og samarbejdspartnere ikke udgør en sikkerhedsrisiko.

Alle medarbejdere i Bureau Veritas Danmark er blevet bedt om at forholde sig til nedenstående, og indrapportere til komiteen såfremt de udgør en risiko.

  • Har du været i tæt kontakt med nogen som udviser tegn eller symptomer på COVID-19 virus?
  • Har du symptomer på COVID-19 virus (f.eks feber, hoste og/eller åndenødsproblemer?)

På baggrund af den nuværende situation, undersøges det, hvor det er muligt at benytte alternative leveringsmetoder.

Vores forskellige forretningsområder udsender specifik kommunikation til de berørte kunder.

Dine sædvanlige kontakter hos Bureau Veritas er også tilgængelige for besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Venlig hilsen
Bureau Veritas Danmark

Kontakt

Bureau Veritas Denmark
Tlf.: +45 7731 1000
Mail: info@dk.bureauveritas.com