Certificerings- rådgivningskunder | COVID-19, Bureau Veritas

Certificerings- rådgivningskunder | COVID-1921. januar 2021

Vedr. certificeringsaktiviteter

Kære kunde,

Først og fremmest godt nytår til alle.

Vi er nu langt inde i bølge to i coronaens skygge. Udsigterne er noget uklare, men alt tyder på at restriktionerne fortsætter frem til påske, det vil sige begyndelsen af april.

I det omfang det kan lade sig gøre, er vi klar til at fortsætte med onsite audits under forudsætning af at retningslinierne fra myndighederne følges.

Vi er tilsvarende klar til remote audits i det omfang akkrediteringsmyndighederne (og Scheme Owners) tillader det. Det gør de heldigvis for langt de fleste ordninger, men der er stadig få undtagelser. Undtagelserne kan I få oplyst ved at kontakte Jeres lead auditor eller Jeres kontaktperson i vores planlægning.

I forbindelse med gennemførelsen af planlagte audits er det vigtigt, at den aftalte dato fastholdes – uanset om auditten foretages onsite eller konverteres til en remote audit. I modsat fald risikerer vi, at audits ophobes, og at vi ikke vil være i stand til at gennemføre udskudte audits.

Hvis din virksomhed helt vælger at udskyde en planlagt aktivitet, har vi i denne ekstraordinære situation valgt at fravige vores normale afmeldingsbetingelser. Således vil vi udelukkende viderefakturere faktiske omkostninger, som vi måtte have i forbindelse med den givne aktivitet.  Beløbet udgør minimum 20% af det kontraktlige beløb. Ved ombooking af den udskudte aktivitet må det forventes, at ikke alle ønsker vedrørende bemanding og tidspunkt kan efterleves.

Vi vil gerne takke Jer for den samarbejdsvillighed, vi har oplevet under coronaen i forhold til at få audits gennemført og dermed sikre validiteten af certificeringerne. Vi har tilsvarende forsøgt at være fleksible, så alt i alt kan vi se tilbage på et 2020, som ikke udviklede sig helt så katastrofalt, som det så ud i april sidste år. Det har været et hårdt år, men vi ved også, at der er brancher, der har været endnu hårdere ramt.

Bureau Veritas glæder sig til at komme i gang med 2021, og det ser da heldigvis ud til, at der er lys forude i form af diverse vaccinationsprogrammer så mon ikke, at vi engang efter sommerferien kan komme tættere på normale tilstande?

Dine sædvanlige kontakter hos Bureau Veritas er også tilgængelige for besvarelse af eventuelle spørgsmål.


Venlig hilsen
Bureau Veritas Denmark29. oktober 2020

Vedr. certificeringsaktiviteter

Kære kunde,

Sommerferien er ovre for de fleste af os, og vi er nu i gang med andet halvår af 2020. Første halvår har budt på mange udfordringer, og det ser desværre ikke ud til, at det er helt overstået. Der har været og vil også fremover komme lokale udbrud, som kræver handling.

Vi vil gerne takke Jer for den samarbejdsvillighed, vi har oplevet i første halvår i forhold til at få audits gennemført og dermed sikre validiteten af certificeringerne. I starten af Coronakrisen har det primært været via remote-audits, men i løbet af andet kvartal vendte billedet og stort set alle audits blev gennemført som on-site audits. Selvom man kan komme langt med remote-audits giver en onsite-audit trods alt et mere fuldendt billede.

Vi er klar til at fortsætte med onsite audits i andet halvår. Nogle aktiviteter kan stadig gennemføres som remote-audits. Det vil f.eks. være systemgennemgang eller opfølgning på alvorlige afvigelser. Det vil være lead auditoren i samarbejde med Jer, som afgør, hvad der er bedst.

Som vi har set eksempler på hen over sommeren kan der være virksomheder eller ligefrem regioner/områder, der bliver ramt og derfor vil være udsat for lokale restriktioner. Det kan ske med kort varsel og hvis situationen opstår, må vi tage det fra sag til sag sammen med de berørte virksomheder.

Bureau Veritas glæder sig til at komme ud til Jer igen, så alle audits er planlagt som on-site audits igen. Det sker selvfølgelig under skyldig hensyntagen til de retningslinjer, der er udstedt af myndighederne nationalt eller lokalt.

Bureau Veritas overvåger udviklingen og leverer opdateringer efter behov. Disse opdateringer vil kunne findes på vores hjemmeside: https://www.bureauveritas.dk/da/newsroom/covid-19

Dine sædvanlige kontakter hos Bureau Veritas er også tilgængelige for besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Venlig hilsen
Bureau Veritas Denmark17. marts 2020

Vores fokus er først og fremmest at sikre vore kunders og medarbejderes sundhed og sikkerhed. Samtidig er vi indstillet på at samarbejde med kunder og partnere for at leve op til de gensidige aftaler, vi har indgået med vore kunder.

Bureau Veritas Danmark vil gerne gøre opmærksom på, at vi følger de danske myndigheders vejledninger. Disse kan læses på https://www.sst.dk/.

Ved gennemførsel af opgaver uden for Danmarks grænser, i forbindelse med vores globale aftaler, sørger vores lokale Bureau Veritas kontorer for, at de nationale myndigheders anbefalinger overholdes.

Har din virksomhed indført foranstaltninger udover Sundhedsstyrelsens retningslinier, vil vi gerne informeres herom inden et planlagt besøg.

Bureau Veritas Danmark har en komite som løbende følger udviklingen omkring COVID-19 tæt, dette for at sikre at de personer vi sender ud til vores kunder og samarbejdspartnere ikke udgør en sikkerhedsrisiko.

Alle medarbejdere i Bureau Veritas Danmark er blevet bedt om at forholde sig til nedenstående, og indrapportere til komiteen såfremt de udgør en risiko.

  • Har du været i tæt kontakt med nogen som udviser tegn eller symptomer på COVID-19 virus?
  • Har du symptomer på COVID-19 virus (f.eks feber, hoste og/eller åndenødsproblemer?)

På baggrund af den nuværende situation, undersøges det, hvor det er muligt at benytte alternative leveringsmetoder.

Vores forskellige forretningsområder udsender specifik kommunikation til de berørte kunder.

Dine sædvanlige kontakter hos Bureau Veritas er også tilgængelige for besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Venlig hilsen
Bureau Veritas Danmark

Kontakt

Bureau Veritas Denmark
Tlf.: +45 7731 1000
Mail: info@dk.bureauveritas.com