Certificering inden for madspild, Bureau Veritas

Certificering inden for madspild

Få en certificering inden for madspild

Madspild forekommer i alle led fra jord til bord og er en stor synder i forhold til miljøet. I Danmark har vi et madspild i hele kæden på 760.000 tons /pr. år for 13.3 milliard om året, og det svarer til 3.8 af vores samlede CO2-forbrug i Danmark.

Med en certificering i madspild, sikrer I jer at have fokus på reduktion af madspild, der genereres i fødevarekæden, trods det at de er spiselige og egnede til forbrug.

På verdensplan er ca. 815 millioner mennesker underernæret, samtidig med at vi som forbrugere har et madspild på hele 33 % (*Data from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)). Dette kan skyldes flere årsager som bl.a. økonomiske eller æstetiske årsager, eller på grund af en nærmende udløbsdato.

Med en certificering inden for madspild
 vil I være med til at afhjælpe:

  • Minimering af de miljømæssige konsekvenser
  • Væsentlig besparelse på bundlinjen pga. af reduktion af madspild
  • Styrke virksomhedens image igennem markedsføring

Dette er både i forhold til tab af biologisk mangfoldighed, skovrydning for at udvide disse arealer, overudnyttelse/udtømning af landbrugsjord, øget brug af kemisk gødning, øget energiforbrug med den deraf følgende indvirkning på klimaændringer, øget mængde affald til håndtering, der producerer metangas, hvis drivhuseffekt er 21 gange større end kuldioxid.   

Fordelene med certificering inden for madspild

  • Klimamål: Deltagelse i at indfri de ambitiøse klimamål inden for madspild og CO2-forbrug
  • Forbedring af den miljømæssige ydeevne
  • Madspild: Reducering af madspild og fødevaretab i produktionsprocesserne og distributionskæderne
  • Økonomi: Forbedret bundlinje som følge af reduktion af madspild i processerne
  • Markedsføring: Vis omverdenen og dine interessenter, at I bidrager til at nå klimamålene, og tager madspild seriøst
  • Støtte fra en global leder inden for test-, inspektions- og certificeringstjenester

Kontakt

Food Inspection
Telefon: +45 7731 1000
Mail: DNK-FOODInspektion@bureauveritas.com