Direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD), Bureau Veritas

Direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD)

Øg gennemsigtigheden af dine bæredygtighedsinitiativer

Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) er ny EU-lovgivning, som kræver at alle store virksomheder jævnligt offentliggør rapporter om deres miljø- og socialpolitik. Formålet med direktivet er at hjælpe investorer, forbrugere, beslutningstagere og andre interessenter med at evaluere ikke-financiel performance og samtidig opfordre til en mere ansvarlig forretningsmæssig tilgang. 

Det er vigtigt at sikre, at bæredygtighedsrapportering står øverst i strategien hos store og mellemstore virksomheder. Og for første gang definerer CSRD en fælles afrapporteringsramme for ikke-finansielle data. 

Alle virksomheder skal opfylde mindst to af de følgende kriterier; €40m i nettoomsætning, €20m statusopgørelse og mere end 250 ansatte. De fleste større EU-virksomheder og datterselskaber i EU af virksomheder placeret uden for EU er omfattet af CSRD – i alt cirka 50.000 virksomheder.

Hvad er CSRD?

CSRD-rapporteringsstandarder vil kunne hjælpe virksomheder til bedre at kunne måle og håndtere risici i forbindelse med miljø-, social- og forvaltningspolitiske anliggender (ESG) og gøre dem til bedre virksomhedsborgere, når de måler, fremlægger og håndterer den bæredygtighedseffekt, de skaber. Det være sig:

  • Miljømæssigt – fx klimaændringer, forurening, vand- og havressourcer, biodiversitet og økosystemer, cirkulær økonomi.
  • Socialt – fx diversitet og inklusion, menneskerettigheder, arbejdsforhold, sundhed og sikkerhed, medarbejderrelationer, lønforskelle, ophavsrettigheder, arbejdere i værdikæden, berørte befolkningsgrupper, forbrugere og slutbrugere.
  • Ledelsesmæssigt - fx politikker, risikostyring og intern kontrol, ejerskab og strukturmæssig gennemsigtighed, uafhængighed og opsyn, ansvarlige forretningsmetoder, etik, antikorruption og ligeløn.

Hvordan kan Bureau Veritas hjælpe jer?

Med et specialistteam bestående af bæredygtighedseksperter (ingeniører og faglige personer), som arbejder globalt, er vi i stand til at tilbyde kunderne en unik forståelse og indsigt, når vi gennemgår jeres driftsaktiviteter i forbindelse med de nye standarder inden for bæredygtighedsrapportering. Virksomheder, som opfylder kriterierne, skal indsende CSRD-rapporten i 2025 med en beskrivelse af bæredygtighedsaktiviteter for regnskabsåret 2024. Denne proces kan være udfordrende for rapporterende selskaber, da dataindsamling og revision kræver tid og samarbejde mellem økonomi-, drifts-, HR- og bæredygtighedsmedarbejdere. 

Vi opfordrer virksomhederne til at starte allerede nu. Vores team arbejder sammen med virksomhederne og vurderer deres nuværende situation og behov, samt hvordan de vælger den bedst egnede vej til at opnå compliance. 

Vi tilbyder en GAP-analyse, hvor vi holder jeres virksomhedspraksis og bæredygtighedsmål op mod de kendte CSRD-krav for at klarlægge eventuelle mangler i eksisterende processer. Vi tilbyder også verificering og validering af bæredygtighedsdata i forbindelse med frivillige erklæringer, NFRD, og dette kommer også til at gælde for CSRD. 

Bureau Veritas har stor erfaring og ekspertise i forbindelse med bæredygtighedsydelser, og vores uvildighed skaber ro i sindet hos vores kunder.

Fordele ved CSRD

  • Bliv forberedt til compliance med det nye CSRD – skab tillid og troværdighed
  • Præsenter interessenter for bæredygtighedsresultater
  • Tiltræk investorer
  • Saml data på en ansvarlig og etisk måde til strategiarbejdet
  • Risikostyring – opnå et bedre bæredygtighedsresultat på lang sigt
  • Find issues eller mangler, som kan bruges i beslutningsprocesser
  • Alt dette med assistance fra et team af bæredygtighedsspecialister – verdensførende i QHSE og CSR
Image
Læs vores whitepaper vedr. CSRD, Bureau Veritas

 

DOWNLOAD CSRD guideN

Dyk ned i CSRD guiden og bliv klogere på EU’s nye Corporate Sustainability Reporting Direktiv (CSRD), som er en game changer for bæredygtighedsrapportering.

DOWNLOAD

Kontakt

Tomas Jørgensen
Business Developer Sustainability
Telefon: +45 2684 4199  
Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com