02-page-hat-cover

Kurser | Farligt gods

Afdelingen for farligt gods hos Bureau Veritas Danmark er en af landets førende udbydere af kurser inden for netop dette område. Her har du mulighed for at finde dit næste kursus inden for farligt gods, der råder over landevej (ADR), søfart (IMDG), luftfart (IATA) samt sikkerhedsrådgivning.

Har jeres virksomheder brug for at få uddannet flere medarbejdere på én gang, tilbyder vi også virksomhedstilpassede kurser.

Hvad betyder et kursus hos Bureau Veritas inden for farligt gods for din virksomhed?

  • Overholdelse af regler og lovgivninger - vi hjælper din virksomhed med at overholde de regler, der gælder for netop jeres forsendelser og derved sikre, at jeres virksomheds image ikke lider skade.
  • Minimering af risici - vi hjælper din virksomhed med at nedsætte antallet af uheld, ulykker eller hændelser, der skyldes uvidenhed eller manglende træning.
  • Forbedret kundeoplevelse - vi hjælper din virksomhed med at sikre, at jeres forsendelser har alle muligheder for at nå frem til tiden, at forsendelserne er i orden, samt at du har den rigtige transportør, der kender og overholder gældende lovgivninger og regler.

Vores IATA-kurser er godkendt af både IATA og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kontakt

Kursusafdelingen
Telefon: +45 7731 1000
Mail: infohse@dk.bureauveritas.com