Kurser i kemi, Bureau Veritas

Kurser i kemi & produktsikkerhed

Har din virksomhed et ønske om at uddanne flere medarbejdere med fokus på jeres arbejdsplads? Vores kemi- og produktsikkerhedskurser afholdes også som virksomhedstilpassede kurser.

Kurser med fokus på REACH og produktsikkerhed samt nedenstående er blandt andre favoritter:

Kurser I Kemi & miljø
CLP - GHS Klassificering
Transportklassificering
Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade
Arbejdspladsbrugsanvisninger og personlige værnemidler
Håndtering af kemikalieaffald
Eksponeringsscenarier SDS
Kemikaliehåndtering på din virksomhed

Kontakt

Kursusafdelingen
Telefon: +45 7731 1000
Mail: infohse@dk.bureauveritas.com