Case Studies

Haldor Topsøe A/S bliver bedre med ISO/TS 16949

09.16.19

ISO/TS 16949 tvinger os til hele tiden at blive bedre. Den årlige audit er en god anledning til at få kigget systemet efter i sømmene. Det giver også ledelsen bevågenhed og dermed vægt bag de forbedringer, der skal gennemføres. Det store fokus på tværgående processer, som ISO/TS 16949 har, udfordrer os også til at tænke mere på tværs i virksomheden samt have kunden i fokus i alt, hvad vi gør.

Udfordring

Det handlede i første omgang om at leve op til kundens krav. Det er en selvfølge. Men det handlede lige såvel om, at Haldor Topsøe gerne ville udfordres og forbedre sig løbende, hvilket TS-certificeringen, i samarbejde med Bureau Veritas' auditorer, giver rig mulighed for.

"Vi har erfaret, at vi kan anvende ISO/TS 16949 på tværs af hele virksomheden. Værktøjerne i standarden kan bruges alle steder, og vi bruger dem også i dele af fabrikken, der ikke er ISO/TS 16949 certificerede. Vi bruger særligt FMEA-analysen flere steder, da det er et rigtigt godt værktøj, der er nemt at bruge. På den måde omfatter certificeringen både de produkter, der leveres til bilindustrien, men også produkter til andre kunder."

Løsning

Vejen ind i bilindustrien
Samarbejdet mellem Haldor Topsøe og Bureau Veritas er ikke noget nyt. Samarbejdet har stået på siden starten af 1990'erne, hvor Haldor Topsøe fik deres første certifikat. Bureau Veritas kigger altså virksomheden igennem i sømmene - både inden for bl.a. kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Men for at Haldor Topsøe A/S også kunne betjene deres automotive kunder, havde de brug for endnu en certificering. Bilindustriens branchespecifikke standard ISO/TS 16949.

Målet med certificeringen var at leve op til automotive kunders krav, men virksomheden har opnået en lang række andre resultater, netop fordi de bruger certificeringen på tværs af hele virksomheden. Dette betyder, at nogle af TS-værktøjerne, såsom værktøjet FMEA, også bliver brugt på dele af fabrikken, der ikke er ISO/TS 16949 certificeret. Standarden sørger altså ikke kun for at kundekravene bliver opfyldt, men også at Haldor Topsøe bliver udfordret og hele tiden forbedrer sig.

 Udbytte

 ISO/TS 16949 er fundamentet
"Vores ISO/TS 16949 certificering er fundamentet for at vi kan levere til vores Automotive kunder og gennemsyrer hele den måde, vi arbejder med kontinuerlige forbedringer på. Nogle af de TS-værktøjer vi er blevet introduceret for gennem certificeringen, bl.a. FMEA, arbejder vi nu også med i andre dele af fabrikken, som ikke er TS certificeret.

Certificeringen tvinger os til hele tiden at blive bedre, og den årlige audit er en god anledning til at få kigget systemet efter i sømmene. Det giver også ledelsens bevågenhed og dermed vægt bag de forbedringer der skal gennemføres. Den store fokus på tværgående processer, som TS har, udfordrer os også til at tænke mere på tværs i virksomheden og på at have kunden i fokus i alt hvad vi gør."

Læs også