Case Studies

Hydro Aluminium Precision Tubing

09.16.19

Gennem hele forløbet har vi været meget glade for samarbejdet med Bureau Veritas Certification, og ikke mindst Eddie Mogensen har været en fantastisk sparringspartner. Han formår at gennemføre audits på en positiv og offensiv måde, og vi følger rigtig mange af hans råd og forbedringsforslag, fortæller direktøren om Bureau Veritas Certifications spydspids indenfor TS 16949, ledende auditor Eddie Mogensen.

Kvalitetschef Per Kongsbak, Hydro Aluminium Precision Tubing.

Udfordring

Styr på alt, hvad der rør sig

Hydro Aluminium Precision Tubing i Tønder laver rør til bilindustrien. En industri, der stiller meget store krav til sine leverandører. Krav om 0 fejl. Om 100% leveringssikkerhed. Lav tolerance. Stor præcision. Og lav pris, selvfølgelig. For at leve op til de krav, skal virksomheden have styr på alt, hvad der rører sig. Standarden ISO/TS 16949 er et værktøj, der hjælper virksomheden med netop dette.

Hvis man synes, at det er vanskeligt at leve op til kravene i ISO 9001, kan man prise sig lykkelig for, at man ikke som Hydro Aluminium Precision Tubing er certificeret efter ISO/TS 16949. Det er nemlig en slags super-standard, der tilføjer en række ekstra krav bl.a. med hensyn til håndtering af kundespecifikke ønsker, sporbarhed, udviklingsprojekter etc. En standard, der har til formål at minimere antallet af farlige fejl i biler. Sidste års selvantændte biler af mærket Peugeot 307 viser, at det ikke bare er for sjov. Quality Manager Per Kongsbak har en stor del af ansvaret for, at Hydro ikke bliver involveret i den slags hændelser. ”En TS 16949-certificering er et krav til alle, der leverer til bilindustrien. Både de, der leverer direkte til båndene i bilfabrikkerne, og til dem, der leverer komponenter til underleverandører tidligere i fødekæden. Det er en standard, der er udviklet gennem mange år, og den bygger oprindeligt på de krav, som Ford stillede til sine leverandører. Da vi primært leverer til bilindustrien, bliver vi mødt med dette kundekrav. Både i forhold til vores OEM-kunder som f.eks. Audi og VW, men også blandt deres direkte leverandører, som kaldes 1. Tier-producenter. Disse leverandører er vores største kundegruppe.”

Løsning

Kvalitetskultur

Netop disse to værdier er helt centrale i den kvalitetskultur, som virksomheden har opbygget gennem en lang årrække - fra leverandørstyring til forsendelse. En kultur, som topledelsen er dybt involveret i. Fabrikkens administrerende direktør, Jan-Arne Rønningen, er selv tidligere kvalitetschef, og har desuden arbejdet i et certificeringsselskab fra Norge. Han kender værdien af en dybtliggende kvalitetskultur. ”Da jeg første gang kom til fabrikken omkring årtusindeskiftet, havde vi store problemer med kundereklamationer. Vi nedsatte en række tværorganisatoriske kundeteams, og vi forsøgte at indføre en helt anden holdning til kundernes problemer. Selv om nogle medarbejdere sagde, at det ikke var muligt at forbedre kvalitetsniveauet på vores ”bulk”-produkter, er det faktisk lykkedes os at reducere reklamationerne til blot en tiendedel. I hele forløbet har vi været meget glade for samarbejdet med Bureau Veritas Certification, og ikke mindst Eddie Mogensen har været en fantastisk sparringspartner. Han formår at gennemføre audits på en positiv og offensiv måde, og vi følger rigtig mange af hans råd og forbedringsforslag”, fortæller direktøren om Bureau Veritas Certifications spydspids indenfor TS 16949, ledende auditor Eddie Mogensen.

Men en kvalitetskultur kommer ikke af sig selv. Ifølge Per Kongsbak gør ledelsen hos Hydro en stor indsats for at ”Walk the Talk” og få kvalitetskulturen til at gennemsyre alt, hvad man gør. ”Vi gennemfører træning af hele organisationen, så både funktionærer og timelønnede får en forståelse for, hvorfor det er vigtigt for os at arbejde med kvalitet i alle led. Ligesom det er en god idé at kalibrere måleværktøj en gang i mellem, er det også vigtigt at hele organisationen har samme verdensbillede. Her er også vores 25 interne auditorer meget vigtige for os, eftersom de er kvalitetsambassadører i organisationen. Dermed undgår vi obstruktion, når vi indfører nye tiltag, men får i stedet engageret medspil, da de kan gennemskue tværgående konsekvenser af handlinger i de enkelte afdelinger.”

Både de interne og eksterne audits spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af det tværorganisatoriske fokus på kvalitet. De eksterne bliver ledet effektivt af Eddie Mogensen, Bureau Veritas Certification. Ifølge Per Kongsbak på en meget kompetent måde. ”Eddie er en gammel ræv i faget, og han ved fantastisk meget. Han giver en masse eksempler, hvor han - uden at nævne hvilken virksomhed, eksemplet stammer fra – får gjort auditeringen spændende og let forståelig. Han giver ikke blot afvigelser, men kommer også med en lang række forbedringsforslag. Derudover er han meget åben og fair, og han giver ikke afvigelser for medarbejderes manglende præstationer, hvis de lider af ’eksamensskræk’ i auditeringsøjeblikket. Vi er meget glade for vores konstruktive dialog, og vi ringer altid til ham, hvis vi er i tvivl om, hvordan standarden skal tolkes. Når vi bliver udfordret af vores kunder, er det godt at have ham i baghånden, og vi bruger ham som garant for standardens tolkning”, afslutter kvalitetschefen.

Udbytte

I virksomhedens globale ledelse er der stor tilfredshed med den danske indsats. Ikke mindst den høje effektivitet og indtjening bliver der lagt mærke til. Derfor er det også naturligt, at Per Kongsbak deltager i et internationalt udviklingsarbejde, der skal fastlægge obligatoriske, overordnede processer og procedurer for hele den del af Hydro Aluminium, der arbejder med bilindustrien. Og det er alligevel en forretning med en omsætning på NOK 8,3 mia. og 7.500 medarbejdere i 16 lande. Jo, der er meget, der rører sig på marsken i Tønder og omegn.

Facts om ISO/TS 16949

  • En branchestandard for leverandører til bilindustrien
  • Udspringer af krav, som Ford Motor Co. stillede til sine leverandører
  • Ford udarbejdede sammen med Chrysler og General Motors standarden QS 9000
  • Den tyske bilindustri udarbejdede standarden VDA 6,1
  • Standarderne blev af ISO-organisationen samlet til én Teknisk Specifikation TS 16949

Læs også