Klaus Behrnt, Lead Auditor hos Bureau Veritas

Lead Auditor hos Bureau Veritas

”Det er vigtigt at holde et vedvarende fokus på at få reduceret miljø- og klimamæssige påvirkninger, og på den måde være med til at skabe opbakning til de store samfundsmæssige ændringer, der er nødvendige.

Det gør jeg også i mit daglige arbejde, hvor jeg er med til at uddanne og inspirere alle miljøauditorer i Bureau Veritas til at udfordre og styrke virksomhedernes miljøperformance - et område, som i de seneste år har fået meget mere opmærksomhed end tidligere.

Derfor har vi udviklet en Verdensmålcertificering, som dokumenterer virksomhedernes arbejde med FN’s 17 Verdensmål og samtidig forpligter virksomhederne til at fortsætte deres arbejde med at fremme Verdensmålene.

Verdensmålcertificeringen har til formål at gøre op med greenwashing ved at give en reel risikovurdering af alle de områder, hvor virksomheden - ud fra et internationalt perspektiv - interagerer med Verdensmålene og de tilhørende delmål.

Husk at kæmp for miljøforbedringer der, hvor du kan,” - Klaus Behrndt, Lead Auditor Miljø hos Bureau Veritas. 

Læs også