Leverandørinspektioner, Bureau Veritas

Evaluering og
inspektion af rengøring

Hygiejnen skal være i top

Rengøring og vedligeholdelse af procesanlæg er en stor og vigtig del af at kunne efterleve forbrugere og myndigheders krav til fødevaresikkerheden – hygiejnen skal være i top. Verifikation af rengøring giver virksomheden et værktøj til evaluering af rengøringsprocessen og dens effektivitet samt til udpegning af forbedringsmulighederne. Udover visuel inspektion/audit efter rengøring, gennemgås aftalegrundlaget, og inspektionen holdes op mod det, der er aftalt. Også her udpeges forbedringsmuligheder. Der vil her være fokus på:

Inspektionen/auditten er todelt. Dels gennemgås aftalegrundlagets udformning i forhold til forventninger både fra fabrik og fra rengøringsholdet, og dels foretages en visuel inspektion/audit af rengøringsniveau efter endt rengøring. Verifikationen indeholder to rengøringsinspektioner pr. år pr. produktionsenhed med 4–6 måneder mellem hver inspektion/audit. Inspektionerne/audittene udføres primært som en visuel kontrol med billeddokumentation. Der kan medtages tillægsaftaler om evt. bakteriologiske prøveudtagninger/ATPmålinger under inspektionen/auditten.

En gennemgang af aftalegrundlaget med fokus på følgende områder:

 • Klare retningslinjer for omfang af rengøring
 • Definerede begrænsninger
 • Håndtering i tilfælde af ændring
 • Slutniveau og verifikation
 • Adgangsforhold
 • Forsikringer, træningsmetoder og krav

Under den visuelle rengørings- inspektion/audit vil følgende fokusområder komme i spil:

 • Rengøringsmidler
 • Fryser og kølerum
 • Tørvarelager
 • Produktion
 • Adgangssluser
 • Toilet/personalerum
 • Kontor og evt. kantine

Fordelene ved evaluering og inspektion af rengøring                      

 • Virksomheden får et effektivt værktøj til styrkelsen af fødevaresikkerhed gennem en uvildig, målrettet gennemgang af hygiejnestatus efter en normal rengørings afslutning
 • Forbedringsområder bliver udpeget og fokus fastholdt over tid
 • Medarbejdere opnår ny motivation og kompetencer gennem træning
 • Inspektionen/auditten øger dokumentationen af hygiejneforhold og reducerer risiko for negativ omtale
 • Skriftlig afrapportering med dokumentation til internt og eksternt brug
 • Udstedelse af et bevis til virksomheder, der opnår min. 80 % af det maksimale antal point

Kontakt

Food Inspection
Telefon: +45 7731 1000
Mail: info@dk.bureauveritas.com

Vores tjenester