Kurser | Lithiumbatterier

Lithiumbatterier

Bureau Veritas HSE tilbyder en lang række kurser der alle handler om farligt gods af Lithiumbatterier. Vi tilbyder disse kurser, fordi der er kraftig fokus på forsendelser med Lithiumbatterier i forhold til sikkerheden under transport – især ved flytransporter.

ADR-RID-IMDG

ADR-RID-IMDG, Lithiumbatterier, Fuldt reguleret

ADR-RID-IMDG

ADR-RID-IMDG, Lithiumbatterier, Lempelige transportregler (SP188 og Section

IATA

Lithiumbatterier, Fuldt reguleret, IATA

Kontakt

Kursusafdelingen
Telefon: +45 7731 1000
Mail: kurser@dk.bureauveritas.com