Leverandørinspektioner - audits, Bureau Veritas

Leverandøraudits

Sikre hele leverandørkæden

Kravet om fødevaresikkerhed vokser. Kunder, forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at fødevarer skal behandles med omhu. Fokus på fødevaresikkerhed og kvalitet skal fastholdes fra jord til bord og gennem alle led i fødevarekæden. Som fødevarevirksomhed er kvaliteten af dine produkter og ydelser ikke kun afhængige af jeres egne styringssystemer og rutiner. De er i høj grad også influeret af, hvorvidt dine leverandører, transportører, lagervirksomheder m.v. har samme prioritering af gode arbejdsgange, hygiejnestyring og fødevaresikkerhed. En inspektion/audit bagud i leverandørkæden kan styrke og fastholde fokus på væsentlige elementer med betydning for fødevaresikkerheden. Bureau Veritas Leverandør Audit er et konkret værktøj hertil. Her vil der være fokus på:

 • Grundig gennemgang ud fra HACCP-principperne
 • Håndtering af fødevarer, personlig hygiejne, rengøring og vedligehold, skadedyr og affald
 • Mulighed for udvidelse med virksomhedens egne fokusområder
 • Afrapportering med oversigt over alle enheder, samlet evaluering og pointangivelse

Leverandør audits kunne være i henhold til GFSI Global Market Programme.

Fordelene med leverandøraudits

 • En uvildig gennemgang af leverandørers præstationer inden for områder med betydning for fødevaresikkerheden
 • Et effektivt værktøj til styring af leverandører
 • En overskuelig afrapportering, hvor leverandørens præstationer vurderes på en pointskala. Dette kan bruges både internt og eksternt
 • Mulighed for sammenligning og benchmarking af forskellige leverandører
 • Forbedringsområder bliver udpeget og fokus fastholdt over tid
 • Tættere samarbejde med udvalgte partnere
 • Inspektionen/auditten øger dokumentationen for hygiejneforholdene og reducerer risikoen for negativ omtale

Kontakt

Food Inspection
Telefon: +45 7731 1000
Mail: info@dk.bureauveritas.com

Vores tjenester