SafeOps software, Bureau Veritas

Software: SafeOps

Digital HACCp - kvalitetsstyring

SafeOps er et online tool til optimering af kontrolstyring på dine sites, der hjælper dig med at styre din dagligdag mest effektivt. Applikationen opfylder kravene i hygiejnepakken.

Det er nemt at tilpasse SafeOps til omgivelserne. Systemet forandre ikke jeres måde at arbejde på, men forbedrer dagligdagen med et brugervenligt styringsværktøj. SafeOps opsamler komplette realtime data, via daglige kontroller af henholdsvis opbevaring, leveringstemperaturer, sporbarhed osv.
 

FORBEDRER FØDEVARESIKKERHEDEN & AUDITRESULTATER

Fordele: Kontroller registreres korrekt, sporbarheden er pålidelig og sikret, fastsatte standarder håndhæves.

STANDARDISERER & DIGITALISERER PROCEDURER

Fordele: Udbrede god praksis og fødevaresikkerhedskultur, slut med papirløsninger.

MERE GENNEMSIGTIGHED HVER DAG

Fordele: Sporbarhed, mindsker madspild, rengøring, temperaturer, mv.

FORBEDRER & OVERVÅGER VIRKSOMHEDENS PRÆSTATION/PERFORMANCE

Fordele: Kontrollerer alle dine restauranter/butikker fra dit kontor.

SafeOps

Kontakt

Lone Hansen
Marked Leader Retail & Food
Telefon: +45 4119 1116  
Mail: lone.hansen@bureauveritas.com

Read