News

COVID-19

mar. 17 2020

Vores fokus er først og fremmest at sikre vore kunders og medarbejderes sundhed og sikkerhed. Samtidig er vi indstillet på at samarbejde med kunder og partnere for at leve op til de gensidige aftaler, vi har indgået med vore kunder.

Bureau Veritas Danmark vil gerne gøre opmærksom på, at vi følger de danske myndigheders vejledninger. Disse kan læses på https://www.sst.dk/.

Ved gennemførsel af opgaver uden for Danmarks grænser, i forbindelse med vores globale aftaler, sørger vores lokale Bureau Veritas kontorer for, at de nationale myndigheders anbefalinger overholdes.

Har din virksomhed indført foranstaltninger udover Sundhedsstyrelsens retningslinier, vil vi gerne informeres herom inden et planlagt besøg.

Bureau Veritas Danmark har en komite som løbende følger udviklingen omkring COVID-19 tæt, dette for at sikre at de personer vi sender ud til vores kunder og samarbejdspartnere ikke udgør en sikkerhedsrisiko.

Alle medarbejdere i Bureau Veritas Danmark er blevet bedt om at forholde sig til nedenstående, og indrapportere til komiteen såfremt de udgør en risiko.

  • Har du været i tæt kontakt med nogen som udviser tegn eller symptomer på COVID-19 virus?
  • Har du symptomer på COVID-19 virus (f.eks feber, hoste og/eller åndenødsproblemer?)

På baggrund af den nuværende situation, undersøges det, hvor det er muligt at benytte alternative leveringsmetoder.

Vores forskellige forretningsområder udsender specifik kommunikation til de berørte kunder.

Dine sædvanlige kontakter hos Bureau Veritas er også tilgængelige for besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Venlig hilsen
Bureau Veritas Danmark

Kontakt

Bureau Veritas Danmark
Telefon: +45 7731 1000
Mail: info@dk.bureauveritas.com