News

Elektroniske
transportdokumenter

jul. 19 2019

I henhold til ADR konventionens kapitel 5.4.0.2, er det tilladt at anvende elektroniske transportdokumenter under forudsætning af, at dataene er tilgængelig under hele transporten.

I et svar til DTL omkring denne tolkning har Politiet svaret:

Politiet accepterer elektroniske transportdokumenter i Danmark, under forudsætning af:
  • At dokumentet skal være let læseligt, hvorfor skærmen hvorpå det vises skal være mindst A5 størrelse.
  • At den elektroniske enhed til enhver tid skal kunne vise dokumentet.
Politiet udtaler samtidig:
  • Hvis den elektroniske enhed har kodelås, anses dokumentet som “ikke til rådighed”.
  • Hvis den elektroniske enhed er løbet tør for strøm eller ikke har adgang til dokumentet (eksempelvis manglende netværk), anses dokumentet for “ikke medbragt”.

Ovenstående udgør den danske tolkning af ADR-teksten, men man skal være opmærksom på, at andre lande kan have andre tolkninger. Eksempelvis har Tyskland fastsat, at de kun accepterer elektroniske dokumenter, såfremt der er en farveprinter til rådighed i førerhuset.
 

Spørgsmål

Bureau Veritas
Telefon:
+45 7731 1000