Press Release

KIK på sporbarhed og kvalitet

aug. 24 2019

22/12/10

Mange fødevarevirksomheder arbejder dygtigt og systematisk med fødevaresikkerhed, sporbarhed og kvalitet. Nogle har også godt styr på både kunde- og leverandørrelationer. Men kun ganske få har iværksat brancheinitiativer, der forener alle aktører – venner som fjender – i kampen for større markedsandele. Dansk Slagtefjerkræ er en undtagelse. Gennem kvalitetskonceptet Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen, KIK, samles branchen om et fælles mål: At skabe verdens bedste og mest veldokumenterede kyllinger.

Certificerings- og inspektionsvirksomheden Bureau Veritas har i 2010 gennemført en række audits, og den 21. december fik KIK-styregruppen en erklæring fra Bureau Veritas, der dokumenterer overensstemmelse mellem mål og indsats. Desuden bliver en række optimeringsområder for 2011 og 2012 opremset, som vil blive implementeret sideløbende med en harmonisering af de kontroller, audits og inspektioner, som der gennemføres gennem hele branchen.

Dette projekt rummer perspektiver for en konstruktiv dialog med de relevante danske myndigheder mht. en effektivisering af den offentlige og private kontrol. Det vil være hensigtsmæssigt at udveksle resultaterne af de veldokumenterede besøg mellem myndigheder og andre kontrolorganer, så der kan spares både tid og penge - uden at det går ud over sikkerheden, siger administrerende direktør Jacob Færgemand, Bureau Veritas Certification.
 
På den måde kan myndighederne bruge de væsentligste ressourcer på de virksomheder, hvor der er det største behov. Samtidigt kan de virksomheder, der kan dokumentere en systematisk indsats, få reduceret deres kontrol. En rigtig win-win-situation.

Hos de to store slagte- og forædlingsvirksomheder, Lantmännen Danpo og Rose Poultry, er referencen til KIK et krævet og godkendt element i de auditeringer af kvalitet, som store danske og internationale kunder jævnligt gennemfører. Uden den fintmaskede dokumentation som KIK repræsenterer, kan virksomhederne i flere tilfælde slet ikke komme i betragtning som leverandører. KIK er således ofte en delforudsætning for, at kunder overhovedet vil overveje at aftage dansk slagtekylling. 

Med KIK har branchen et kvalitets- og dokumentationssystem alle led i produktionskæden for slagtekyllinger. Ved hjælp af skriftlige procedurer, dataregistrering, uddannelse af landmændene, løbende auditering og samarbejde mellem branchens aktører dokumenterer KIK-systemet fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og -sundhed.

Opstarten i 2010 har været en god 1. fase, som vi i dag afslutter. Målet er at vise, at den danske fjerkræsbranche har implementeret KIK konceptet, som på sigt skal sikre afsætningen af danskproducerede fjerkræ nationalt såvel som internationalt. Vejen til produktionen af verdens bedst dokumenterede kyllinger er skitseret, og rejsen er påbegyndt, siger administrerende direktør Jacob Færgemand, Bureau Veritas Certification.

Vi har i dag nået en milepæl, da vi har udviklet, implementeret og fået dokumenteret efterlevelsen fra jord til bord. Der har været enkelte bump på vejen, men nu er vi i den absolutte verdenselite inden for opdræt af fjerkræ. Det er netop dét, som vores store internationale kunder efterspørger, og det giver os en exceptionel position på verdensmarkedet. Det er et unikt samarbejde på tværs af hele leverandørkæden, der har gjort det muligt for Dansk Fjerkræ at nå denne position. Det er vi enormt stolte af, siger formand for KIK-styregruppen Jacob Roland Pedersen.


For mere information kontakt venligst:
Administrerende direktør Jacob Færgemand, Bureau Veritas Certification, telefon 7731 1000
Jacob Roland Pedersen, formand KIK-styregruppen, telefon 2277 8599

Læs også