Energinetværk

News

Nyt netværk om energi og energitiltag

feb. 3 2020

Inspirations- og erfaringsudveksling inden for energiledelse

Bureau Veritas etablerer et nyt Energinetværk for alle virksomheder, der søger et forum til at udveksle praktiske erfaringer med ligesindede.

Under energiaudits hos danske virksomheder erfarer vi, at mange, som sidder med energiledelsessystemer og styrer de væsentlige energiforhold, mens de har ansvar for energiprojekter for at opnå forbedringer, typisk udveksler erfaringer med rådgivere i stedet for at søge inspiration hos andre virksomheder i en lignende situation.