Nyhed om gennemsigtighed og ærlighed omkring de fødevarer, du køber eller sælger?, Bureau Veritas

News

Vil du have fuldstændig gennemsigtighed og
ærlighed omkring
de fødevarer, du køber eller sælger?

aug. 6 2019

Tendensen blandt forbrugerne er, at de ønsker lettilgængelige informationer om og ærlighed omkring, de produkter de anvender og konsumerer. For at imødekomme dette har virksomheder, især inden for fødevarebranchen, efterspurgt en platform, hvor de kan fortælle produkternes historie. Bureau Veritas præsenterer vi nu verdens første blockchain-baserede løsning, der sikrer forbrugerne indsigt i et produkts historie fra gård til gaffel.

Lanceringen af Origin sker efter 2 års intensivt arbejde på det såkaldte blockchain-system. Systemet er åbent, gennemsigtigt og sikkert, og det fungerer uden en central kontrolanordning. Fordelen ved systemet er, at det automatisk kæder tilgængelig information sammen fra alle aktører i værdikæden. Herved opnår forbrugerne et komplet indblik i eksempelvis de fødevarer, de nyder sammen med venner og familie.

Bureau Veritas fortæller, at målet med Origin er, at højne tiltroen til de fødevarer forbrugerne konsumerer. Forbrugerne, detailhandlerne, leverandører og producenter får glæde af platformen, da interessenterne let og ubesværet kan scanne og dermed tilgå oplysninger om tilgængelige produkter. 

KORT OM ORIGIN | SCAN MIG OG KEND MIN HISTORIE

Med Origin får forbrugerne mulighed for at kende et produkts fulde historie: Hvor kommer det fra? Hvordan blev det fremstillet og håndteret? Og hvordan er produktets kvalitet blevet bevaret? Kort fortalt giver Origin følgende fordele:

  • Dokumentation på produktets oprindelse og kvalitet
  • Højner tilliden omkring produktet ved at synliggøre de kontroller og audits, der er blevet udført i løbet af produktets livscyklus 

PRODUCENTENS FORDELE VED ORIGIN

Med Origin får du, som producent, en værdiskabende platform, hvor du kan lægge informationer op omkring dine fødevarer - informationer som forbrugerne kan tilgå ved at scanne produktet. Dermed viser din virksomhed fuldstændig gennemsigtighed og ærlighed omkring produkterne – noget, der potentielt kan påvirke dit brands image og differentiere dine produkter.

Besøg vores eksperter på FoodTech og hør mere om Origin | Vi er på stand nr. L9120.

Læs også