Camilla Haustrup Hermansen på Bureau Veritas Kick Off Seminar 2021

Fremtiden er cirkulær! - Udvikling af morgendagens løsninger i dag

Plus Pack er et familieejet fødevareemballagefirma med 230 ansatte og produktion i Danmark og Belgien. 1,4 milliarder produkter sælges til 1.200 kunder i 54 lande med en årlig omsætning på godt DKK 600 mio.

Bæredygtighed har altid været et hovedfokus for Plus Pack. ”Man skal gøre noget l” var mottoet fra 1914 af grundlæggeren, N.J. Haustrup, der inkluderede virksomhedens fokus på at skabe positiv udvikling for kunder, medarbejdere, leverandører og lokalsamfundet, og den er blevet videreført – som en drivkraft for at skabe bæredygtig innovation og vækst – af 4. Haustrup-generation, Camilla Haustrup Hermansen og hendes bror, administrerende direktør Anders Top Haustrup.

Plus Pack har fokus på cirkulær økonomi ved at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb så længe som muligt. Den cirkulære økonomi bryder med ideen om en lineær økonomi, der starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. Genbrug og genanvendelige produkter, der bidrager til en cirkulær økonomi og dermed en mere bæredygtig verden, tænkes ind i produkternes allerførste faser.

Camilla Haustrup Hermansen er involveret i udviklingen af ​​en fælles europæisk plastpagt sammen med repræsentanter fra andre EU-regeringer, EU-Kommissionen, private virksomheder og ngo'er. Hun er blevet tildelt Plastprisen 2019 af Plastindustrien for at tage ansvar for mere bæredygtig plastemballage til fødevarer, og som formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi og medlem af regeringens Grønt Erhvervsforum står hun  i spidsen for en række anbefalinger til regeringens fremtidige klimaindsats.

Camilla Haustrup Hermansen, direktør for Plus Pack, og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

 

 

Spørgsmål
+45 7731 1000