EU kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi har bedt TIC-Rådet sammensætte en midlertidig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens opgave er at udvikle en midlertidig vurderingsramme iht. klassificeringsforordningen 2020/852 vedr. datacenteraktiviteter med det formål at overholde tekniske screeningskriterier i forbindelse med den delegerede klimaretsakt for bæredygtighed og effektivitet. I overensstemmelse med dette skal virksomheder afslutte deres audits inden udgangen af 2022. Inden dette skal en tredjepart foretage en verifikation af de økonomiske aktiviteter i datacentrene.

Conor Molloy, Senior Projektleder hos Bureau Veritas, er pt. formand for arbejdsgruppen. For yderligere information se https://www.tic-council.org/data-centres-1

Du er velkommen til at kontakte Conor Molloy, conor.molloy@bureauveritas.com, hvis du har nogle spørgsmål til ovennævnte.