Case Studies

Rahbekfisk A/S

09.16.19

Vi tror på, at et åbent samarbejde betaler sig bedst i længden.

Kvalitetschef Jacob Tidemand, Rahbekfisk A/S

Udfordringer

Rahbekfisk producerer et stort udvalg af færdigretter med fisk, som er panerede, fyldte, omsvøbt med butterdej eller på anden måde gjort nemt tilgængelig. Vi forsøger kort sagt at gøre det nemt, bekvemt og lækkert at spise god mad. Når vi producerer højtforædlede fødevarer, som blot skal varmes og spises, har vi naturligvis et kæmpe ansvar for at skabe sikre produkter. Sikkerheden skal have samme høje niveau, hvad end produkterne bliver solgt som benhård discount til 30 kr. pr. kg eller som luksusfødevarer til 140 kr. pr. kg, siger administrerende direktør, Morten Rahbek Hansen.

Finanskrisen har betydet et stigende konkurrencemæssigt pres, hvor vi har skullet levere den samme høje kvalitet og sikkerhed til en lavere pris. Desuden har vi oplevet et ekstremt fokus på reklamationer, som har betydet en omlægning af mange processer.

Løsning

Vi har udskiftet alle kuglepenne i produktionen, så de kan detekteres, hvis der skulle ende en stump i færdigvarerne. Alle rutiner omkring beklædning er blevet skærpet, og vi har intensiveret træningen og informationen af medarbejderne. Endelig har vi også indført endnu mere opfølgning samt udvidet afdelingen med yderligere en Quality Controller. Skulle det ske, at vores kunder eksempelvis finder en blyant under audit, er det næsten nok til, at de tager hjem igen uden at godkende fabrikken, siger Jacob Tidemand.

En anden nyudvikling er en ekstern rengøringsinspektion, hvor Rahbekfisks rengøring gennemgås fra A-Z. Først gennemgås aftaleforholdene mellem virksomheden og rengøringsleverandøren, dernæst bedømmes slutrengøringen, hvorefter resultaterne fastholdes i en rapport, som deles af både virksomhed og rengøringsleverandør. Endelig gentages inspektionen løbende, så forbedringspotentialer fastholdes over tid. Er rengøringen ikke i orden, kan det have alvorlige konsekvenser for virksomheden - både med hensyn til overholdelse af de bakteriologiske standarder og med hensyn til sikring mod udeklarerede allergener i produkterne. Vi har masser af audits fra certificeringsvirksomheder, kunder og myndigheder, men de gennemføres, mens produktionen er i gang, og kan derfor ikke fungere som egentlige rengøringsaudits. Selv om vi er så heldige at have et fast rengøringsteam, er det helt naturligt, at niveauet falder, hvis man ikke følger op på det. Bureau Veritas Food Inspektion har en erfaren ekspert på området, og hun har i en forsøgsperiode gennemgået rengøringen på vores to fabrikker, hvorefter vi nu har gjort ordningen permanent. Det har været rigtigt godt at få eksterne øjne på, og jeg tror, at mange virksomheder kunne have glæde af at sætte ekstra fokus på rengøringen, og måske opnå en form for 2. eller 3. parts certificering af rengøringsprogrammet, siger Jacob Tidemand.

Stigende fokus Corporate Social Responsibility


Da Poul Rahbek Hansen startede Rahbekfisk på havnen i Fredericia i 1955, var idéen at udnytte den nemme adgang til de friske fisk for at give forbrugerne adgang til gode smagsoplevelser. Siden dengang er fiskekvoterne blevet mindre og efterspørgslen større, og samtidigt har globaliseringen givet nye muligheder for indkøb fra andre lande.

Vi køber bl.a. pangasius fra Vietnam og de mest fantastiske tilapia fra Indonesien. Desuden går meget fiskeri fra Stillehavet via Kina til Europa, og vi har bl.a. derfor fået meget mere fokus på den etiske del. Vi besøger også nye leverandører inden opstart, og vi har bl.a. i Vietnam kontakt med en dansk konsulentvirksomhed, som gennemfører kvalitetskontrol for os. Vi mærker også en stigende interesse fra vores kunder, som forventer, at vi kan dokumentere bæredygtighed, legalitet mv., og vi har også selv på et tidligt tidspunkt valgt at blive certificeret efter Marine Stewardship Council. Vi er opmærksomme på andre certificeringsordninger inden for området, og vi vil også fremover have fokus på bæredygtighed og CSR, siger Jacob Tidemand.

Fordele

Selv om virksomheden befinder sig bag et stort, terrorsikkert hegn på Fredericia Havn, har virksomheden en åben tilgang til sine omgivelser.

Vi har et meget åbent forhold til vores certificeringsvirksomhed, og vi har også gerne stillet op som testvirksomhed, når Fødevarestyrelsen har skulle uddanne nye medarbejdere. Der kommer noget nyt frem hver gang. Skulle vi få en kundereklamation, er vi også meget åbne omkring, hvor fejlen er opstået, og hvad vi gør for at forhindre den en anden gang. Vi tror på, at et åbent samarbejde betaler sig bedst i længden, siger Jacob Tidemand. Han virker som en rolig og kompetent kvalitetschef, der har det som en fisk i vandet hos Rahbekfisk.

Rahbekfisk leverer frosne fiskeprodukter og færdigretter til detailhandelskæder i hele Europa, og virksomheden var blandt de første i Danmark, som blev certificeret af Bureau Veritas Certification efter den engelske BRC- og den tysk/franske IFS-standard.

Certificeringsvirksomheden har netop gennemført den audit, som markerer 10-årsjubilæet for den første certificering hos Rahbekfisk, og som så mange gange tidligere står virksomheden igen til at få tildelt den bedste karakter "Grade A". Der var tilmed roser fra Lead Auditor Karen Berg-Madsen, som både kaldte medarbejderne kompetente og engagerede. Så selv om der ikke blev uddelt guldure i forbindelse med jubilæet, var det på mange måder en bemærkelsesværdig milesten.

Læs også