Case Studies

Rahbekfisk - Bæredygtigt indkøb

09.16.19

På vores vigtige hjemmemarked oplever vi ligeledes en stigende efterspørgsel efter certificerede produkter fra supermarkedskæderne.

Kvalitetschef Jacob Tidemand, Rahbekfisk A/S

En haj til bæredygtigt indkøb

Rahbekfisk, som er en division i Espersen A/S, har længe haft snøren ude efter bæredygtig fisk. Virksomheden valgte på et tidligt tidspunkt at sætte kurs mod Marine Stewardship Council blåstempling, som dokumenterer, at virksomheden anvender fisk fra bæredygtigt fiskeri. Siden er kravene til dokumenteret bæredygtighed kun blevet endnu større. Vi leverer til de fleste detailhandelskæder i England, og de store detailkæder vælger i højere grad færre, men større, leverandører, som kan dokumentere ordnede forhold omkring kvalitet, fødevaresikkerhed og bæredygtighed. På vores vigtige hjemmemarked oplever vi ligeledes en stigende efterspørgsel efter certificerede produkter fra supermarkedskæderne, siger Jacob Tidemand, Rahbekfisk.

Stigende fokus coperate social respinsibility

– Vi køber bl.a. Pangasius fra Vietnam og de mest fantastiske tilapia fra Indonesien, alt sammen fra certificerede fiskeopdræt. Desuden går meget fiskeri fra Stillehavet via Kina til Europa, og vi har derfor bl.a. fået meget mere fokus på social ansvarlighed. Vi bliver bl.a. også auditeret op mod Ethical Trading Initiative (ETI), og det har i den forbindelse været en stor fordel at blive en del af Espersen A/S. Virksomheden har opbygget stor erfaring med systematisk håndtering af hele CSR-området, og vi bruger vores certificeringer aktivt til at forbedre hele organisationen. Efter audit i Fredericia, drøfter vi hvilke afvigelser og forbedringspunkter, som vi er blevet opmærksomme på, så vi kan lære på tværs af organisationen, siger Jacob Tidemand.

Ekstra indsats omkring rengøring

For en fødevarevirksomhed som Rahbekfisk spiller rengøring en helt afgørende rolle, og derfor har virksomheden også sat ekstra fokus på indkøb af denne ydelse samt indført en offensiv strategi i forhold til netop dette. Virksomheden har etableret en ekstern rengøringsinspektion, hvor Rahbekfisks rengøring gennemgås fra A-Z. Først gennemgås aftaleforholdene mellem virksomheden og rengøringsleverandøren, dernæst bedømmes slutrengøringen, hvorefter resultaterne fastholdes i en rapport, som deles af både virksomhed og rengøringsleverandør. Endelig gentages inspektionen løbende, så forbedringspotentialer fastholdes over tid. Er rengøringen ikke i orden, kan det have alvorlige konsekvenser for virksomheden, både med hensyn til overholdelse af de bakteriologiske standarder og med hensyn til sikring mod udeklarerede allergener i produkterne. Vi har masser af audits fra certificeringsvirksomheder, kunder og myndigheder, men de gennemføres hovedsageligt, mens produktionen er i gang, og kan ikke fungere som egentlige rengøringsaudits. Selv om vi er så heldige at have et fast rengøringsteam, er det vigtigt hele tiden at holde grundigt øje med, at niveauet til stadighed er i orden. Bureau Veritas Food Inspektion har en erfaren ekspert på området, som løbende gennemgår rengøringen på vores to fabrikker. Det er rigtigt godt at få eksterne øjne på, og jeg tror, at mange virksomheder kunne have glæde af at sætte ekstra fokus på rengøringen - for det giver en ekstra ro at vide, at der er styr på det, siger Jacob Tidemand.

Læs også