ATEX

ATEX - Kontrol af risiko for eksplosion

Hvis din virksomhed, i forbindelse med arbejdet, beskæftiger sig med brandfarlige væsker, gasser eller støv, vil der ofte være en potentiel risiko for dannelse af en eksplosiv atmosfære (ATEX) og dermed risiko for brand eller eksplosion.

Som følge af den potentielle risiko kræver myndighederne, at disse virksomheder udfører en ATEX-vurdering for at sikre det omgivende miljø, forbedre arbejdsmiljøet samt beskytte arbejdstager.

Foruden kornsiloer og træforarbejdningsindustrien, der typisk er underlagt ATEX, vedrører direktivet også virksomheder, hvor brandbare væsker (eksempelvis opløsningsmidler og maling) opbevares. Andre eksempler på virksomheder, der er underlagt direktivet, er virksomheder, som har udstyr, der bruger brandbare væsker (fyringsolie, olie osv.) og gennemfører aktiviteter med brug af brandfarlige gasser (såsom propan eller brint).

Der er hjælp at hente

Er din virksomhed underlagt ATEX-reglerne, og står I over for at udføre en ATEX-vurdering, så er hjælpen nær. Bureau Veritas er klar til at hjælpe med råd, sparring, inspektion, audit og træning i alle kæder af din organisation, så I dækker de lovpligtige forpligtelser og samtidig trænes til selv at spotte potentielle eksplosive situationer og områder. Husk, at der skal udføres en ny vurdering, hvis der sker ændringer i virksomheder, der kan have betydning for sikkerheden.

Hos Bureau Veritas har vi erfarne rådgivere med specialviden inden for ATEX. Vi tilbyder derfor:

  • Definition af ATEX-risikoområder
  • Håndtering af farlige områder
  • Optimering af zonering
  • Rådgivning og inspektion
  • Træning af personale

Med Bureau Veritas som partner til at kontrollere risikoen for eksplosion eller brand viser din virksomhed, at det lovpligtige ATEX-direktiv håndteres med seriøsitet og alvor. I kan endda dokumentere jeres indsats over for interessenter og derigennem vise, at I har styr på situationen.

Fordelene med ATEX

  • Din virksomhed overholder sine ATEX-forpligtelser
  • Minimering af risiko for uheld
  • Kompetencerne til selv at spotte potentielle eksplosive situationer og områder
  • Sikring af medarbejdere og det omgivende miljø

Kontakt

Bureau Veritas Industri
Telefon: +45 7731 1000
Mail: shop.inspectionDNK@dk.bureauveritas.com

Læs også