Certificering

Certificeringsydelser

Certificering er en uafhængig bedømmelse af et produkt, en proces eller en ydelse. Den giver interessenter som kunder, medarbejdere, ejere, forbrugere, borgere, græsrodsorganisationer, medier mv. et bevis på, at en kompetent og uafhængig part har gennemgået virksomheden eller organisationen. Det har en række fordele, som bl.a.: Gennemsigtighed, sikkerhed, effektivitet og procesoptimering, motivation, og adgang til markeder og kunder.

Bureau Veritas' uafhængige datterselskab, Bureau Veritas Certification, tilbyder en lang række certificeringsydelser inden for bl.a. kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed, socialt ansvar og produktcertificering. Bureau Veritas Certification, er et verdensledende certificeringsselskab, og vi er akkrediteret af mere end 30 forskellige myndigheder som f.eks. DANAK (Danmark), UKAS (UK) og ANAB (USA). Med mere end 60 akkrediteringer kan vi levere akkrediteret certificering lokalt i de enkelte lande samt verificeringsydelser.
 

Bureau Veritas Certification Danmark A/S arbejder under følgende akkrediteringer

5005 – ISO 9001
6002 – ISO 14001, EMAS, DS ISO 50001
6502 – OHSAS 180017033 – IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker
7009 – Beton, cement, termisk isolering, isolering og andre relaterede produkter
7501 – CO2 (Brancher: Landbaseret og luftfart)

Bureau Veritas Certification Holding SAS France

ISO/TS 16949 (IATF), CDM (UNFCCC), SA8000 (SAAS), ISO9001, IRIS (UNIFE)

Bureau Veritas Certification Holding SAS UK Branch:

ISO9001, ISO14001, ISO22000, FSSC, ISO27001, EMAS, EN9100/9110/9120, EUETS (UK)
 
Regler for godkendelse/afvisning af en verifikations-/audit rapport:
En rapport skal være udfyldt efter de krav og regler, der gør sig gældende for den specifikke standard eller det specifikke produkt, samt leve op til reglerne omkring bl.a.: Kodedækning scope, tidsallokering og afvigelserne er besvarede og accepterede korrekt.

Hvis et eller flere krav ikke er opfyldt, kan rapporten ikke verificeres, og den bliver afvist med besked til auditoren om at rette fejl og mangler. Rapporterne verificeres af godkendte sagsverifikatorer, som er uddannet til sagsgennemgang inden for en eller flere specifikke standarder/produkter, og som ikke selv har været direkte involveret i den pågældende audit/verifikationsaktivitet.

Referencelister

Bemærk venligst at certifikater i kategorierne ”Særlige referencelister” ikke er at finde på referencelisten ”Certificerede virksomheder”.  Firefox kan desværre ikke benyttes som browser.

Certificerede virksomheder

Byggevarer (Generelt)

Byggevarer (Specielt for isoleringsprodukter og nedhængte lofter)

Udenlandske virksomheder med DANAK-akkrediteret certifikat udstedt i DK af ICC
 

 • Certificeringsprocessen

  Indledende hovedefterprøvning

  Formålet med den indledende hovedefterprøvning er, at vi bliver bekendt med jeres virksomhed. Vi gennemgår jeres systemer med fokus på overholdelse af systemkravene. Samtidig laver vi en dokumentgennemgang med henblik på at vurdere, hvorvidt dokumentationen af jeres ledelsessystem opfylder de specifikke krav i standarden. Slutteligt gennemgås ledelsens evaluering samt interne audits. Herefter får I en evaluering af samt svar på, om I er klar til hovedefterprøvningen.

  Hovedefterprøvning

  På hovedefterprøvningen ses ledelsessystemet grundigt efter, således det sikres, at systemet lever op til de obligatoriske krav, der er i den standard, hvortil der søges certificering. Vi ser på implementeringen af systemet gennem hele virksomheden og finder eventuelle flaskehalse og risici, således de kan blive ført ind i auditprogrammerne. Alle hovedefterprøvninger åbnes og afsluttes med et møde med ledelsen. På det afsluttende møde får ledelsen et resumé af auditten, som giver et klart billede af, hvad der kommer til at stå i auditrapporten. Den pågældende auditor udarbejder herefter en auditrapport til ledelsen. Denne vil indeholde styrker, forbedringer og eventuelle afvigelser. Eventuelle afvigelser skal lukkes inden certifikatudstedelse.

  Korrigerende handlinger og certifikatudstedelse

  Certifikatet udstedes, når virksomheden vurderes til at overholde kravene til standarden, og eventuelle afvigelser er lukket med korrigerende handlinger. Certifikatet er gældende i tre år, såfremt systemet overholdes. På certifikatet vil der stå, hvilket scope virksomheden er auditeret efter, hvilken standard og hvornår certifikatet udløber. Hvis virksomheden er auditeret efter samme standard på flere forskellige sites, vil dette også fremgå af certifikatet. Alle afvigelser, auditrapporter og certifikater vil kunne findes i vores onlinesystem, Maestro.

  Vedligeholdelsesbesøg

  Når I har modtaget certifikatet og er kommet i gang med at lave interne audits, således systemet vedligeholdes, er I godt på vej. For at være sikre på, at systemet bliver vedligeholdt, kommer vi på vedligeholdelsesbesøg enten hvert halve år eller én gang om året, alt efter hvad der passer bedst ind hos jer. På disse besøg gennemgår vi, hvorvidt jeres virksomhed stadig lever op til standardens krav. Vedligeholdelsesbesøgene er ikke lige så omfattende som selve hovedefterprøvningen.

  Re-certificering

  Ved afslutningen af en certificeringsperiode gennemføres en re-certificering. Denne forløber i høj grad lige som hovedefterprøvningen. Der vil igen være dokumentgennemgang samt en grundig gennemgang af ledelsessystemet. Re-certificeringsauditten danner grundlag for den nye certificering, og certifikatet bliver herefter udstedt på ny.

  Overtagelse af certifikat

  Hvis I allerede er certificeret af et andet certificeringsfirma, kan vi sagtens overtage jeres certificering. Det fungerer således, at vi blandt andet vurderer jeres nuværende certificering ud fra auditrapporter og afvigelser samt et besøg hos jeres virksomhed. På baggrund heraf udstedes et nyt certifikat fra Bureau Veritas Certification, som har samme udløbsdato som jeres gamle certifikat. Desuden sørger vi så vidt muligt for at bibeholde den certificeringscyklus, I befandt jer i, før I skiftede til Bureau Veritas.

 • Uvildighedserklæring

  Vores kerneværdier og processer

  Beskyttelse af uvildighed

  ”En af kerneværdierne i Bureau Veritas Certification, som også er et centralt element i vores Code of Ethics, er uvildighed. Det er derfor essentielt for Bureau Veritas Certification at tage hånd om alle potentielle interessekonflikter i henhold hertil, for at sikre objektivitet af Bureau Veritas Certification audits og certificeringsydelser.

  Dette er vigtigt for at beskytte Bureau Veritas Certifications objektivitet og brand samt kundetilfredshed og overensstemmelse med akkrediteringsregler og tilsynsmyndigheder.

  Bureau Veritas Certification har defineret og opretholdt en streng uvildighedspolitik og kontrollerer, gennem både interne og eksterne uvildighedskomiteer etableret verden over, dette nøje.”

  Bruno Ferreyra, Executive Vice President – Bureau Veritas Certification Holding SAS

 • Certificeringsmærket

  Hvordan kan i bruge jeres certificering?

  Juridisk anvisning af vores certificeringsmærke

  Ved brug af Bureau Veritas Certification samt akkrediteringsorganers mærker, skal kunder overholde gældende regler og vejledning, som udleveres ved certificering - inklusive kravene i de generelle betingelser for certificeringsydelser.

  Der må ikke opstå uklarheder i forhold til, hvad der er blevet certificeret. Bureau Veritas Certification’s mærke og/eller et akkrediteringsorgans mærke må ikke anvendes på et produkt eller en produktemballage, som ses af den endelige forbruger, eller som på anden vis kan tolkes som en betegnelse for produktoverensstemmelse.

  Download vores guide her

 • Vores 4 væsentligheder

  Din oplevelse af certificeringsrejsen er lige så vigtig for os som succesen for dine projekter. Derfor har vi spurgt dig, hvad du forventer af os - og vi har lyttet.

  Bureau Veritas har forpligtet sig til at være din betroede og loyale partner, når du står over for de voksende udfordringer i vores tidsalder. For at tilbyde dig den bedst mulige certificeringsrejse har vi udviklet “Vores 4 væsentligheder” - fire grundlæggende elementer, som vi ønsker at definere din oplevelse med os ud fra. Vores 4 væsentligheder fungerer som rygraden i den service, vi leverer til vores kunder.

  Klar & gennemsigtighed

  Forståeligt nok vil du gerne vide, hvad der vil ske under et audit og hvornår. Du vil være i stand til let at stille spørgsmål gennem certificeringsprocessen, og Bureau Veritas vil fortsætte med at give dig omfattende, forståelige svar.

  Vi ønsker, at du, som vores klient, ikke skal føle dig stresset. Du ved, hvad du kan forvente, og hvordan beslutningerne tages. Du vil føle dig forberedt på din audit.

  Pålidelig

  Når det kommer til certificering, er det uventede uvelkomment. Du ved, at du kan stole på vores auditorers ekspertise. Ingen ændringer forekommer i sidste øjeblik, ingen fejl i vigtige dokumenter opstår, og der er intet unødvendigt papirarbejde.

  Vi ønsker, at du skal føle dig selvsikker, og at alt går som planlagt. Der er ingen overraskelser.

  Praktisk

  Vores mission er at gøre certificeringsprocessen så smertefri for klienter som muligt, især når der opstår problemer. Vores eksperter forstår, at indsatsen er høj og har et indgående kendskab til din virksomhed og dine behov.

  Vi ønsker, at dit forhold til os skal være ubesværet. Vi gør vores yderste for at gøre forholdet let.

  Partnere

  Du forventer, at vi skal være loyale og opmærksomme som din partner, og det er præcis, hvad vi sigter mod at være. Det er vigtigt at opbygge et forhold til vores kunder baseret på tillid. Vi er ved din side gennem hvert trin - i det, der kan være en udfordrende proces. Dette er for at sikre dig, at både resultatet og processen for din certificeringsrejse er vellykket og berigende.

  Vi ønsker, at du skal se os som en "ægte partner", der hjælper dig med at komme videre uden at belære dig.