ISO 29001 certificering

ISO 29001
certificering

Bliv certificeret efter
ISO 29001 Oil & Gas Quality Management

ISO/TS29001:2010 er en sektorspecifik kvalitetsstandard, der er specielt udviklet til energisektoren - herunder specielt petroleum-, petrokemi- & naturgasindustrien. Forkert håndtering af eksplosive væsker og gasser kan medføre alvorlige konsekvenser for både mennesker og miljøet. For virksomheder, som arbejder i forsyningskæden til olie- og gasindustrien, er ISO/TS 29001:2010 en mulighed for at kunne dokumentere et højt kvalitetsniveau og korrekt styring af virksomhedens processer.

Målgruppen for denne standard er, Leverandører & serviceudbydere til olie- og gasindustrien.

Generelt set bygger grundlaget for standarden på den verdensanerkendte kvalitetsstandard ISO 9001’s principper. Dog er der i ISO/TS 29001:2010 et særligt øget fokus på følgende:

  • Kontrol foranstaltninger
  • Medarbejder kvalifikationer (og krav til leverandører)
  • Sporbarhed
  • Dokumentation

Fordelene med en iso 29001 certificering

  • Standarden er i sin tid udarbejdet i et samarbejde mellem ISO og den internationale olie- og gasindustri, hvilket der forgør, at der er ligheder mellem denne og de amerikanske API-standarder.
  • Adgang til olie- og gasindustrien gennem standardiserede forhold
  • Styrkelse af omdømme og opnåelse af konkurrencemæssige fordele gennem dokumenteret forpligtelse til kvalitetsledelse
  • Minimering af omkostninger gennem strømlining af drift, minimering af spild og behov for kundeaudits

Mulighed for sammenhæng med virksomhedens øvrige indsats inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Kontakt

Peter Worck
External Sales Manager & Customer Relations Manager Certification
Telefon: +45 2250 6708
Mail: peter.worck@bureauveritas.com

Læs også