Asset management

ISO 55001
certificering

Bliv certificeret efter ISO 55001 Asset Management

ISO 55001:2014 opstiller og specificerer krav til indholdet i et anlægsledelsessystem (Asset Management System), herunder etablering og opbygning, implementering, vedligeholdelse og forbedring.

Standarden henvender sig primært til virksomheder med større og kostbare fysiske anlægsaktiver (eksempelvis el-kraftværker, forsyningsselskaber (vand, varme og rensning), net selskaber, vindmølleparker, skibsværfter, havneanlæg, raffinaderier mf.)

Et Asset Management System anvendes af virksomheden til koordinering, styring og kontrol af ledelsesaktiviteterne relateret til de fysiske anlægsaktiver. Asset Management System tilfører hertil en forbedret risikostyring og giver sikkerhed for, at standardens mål kan nås på en kontrolleret måde.

Asset Management System tilsikrer en afbalancering af økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger, risici, servicekvalitet samt ydeevne relateret til virksomhedens anlæg.

Fordelene med en iso 55001 certificering

  • Et forbedret finansielt resultat: Forbedring af investeringsafkastet og nedbringelse af omkostninger, samtidig med at anlægsværdien bevares ved at afværge kortsigtede realiseringer af organisatoriske mål
  • Objektive og faktuelle investeringsbeslutninger: Det gøres muligt for virksomheden at forbedre de beslutninger, der skaber, og effektivt afbalancerer, omkostninger, risici, muligheder og resultater
  • Ledelse af risici: Reduktion af økonomiske tab, forbedring af sundhed og sikkerhed, goodWill og omdømme samt minimering af miljømæssige og sociale konsekvenser. Dette kan desuden, i form af lavere forsikringspræmier, bøder og sanktioner, resultere i færre forpligtelser
  • Forbedret ydeevne og leveringssikkerhed - output: Anlæggenes ydeevne forbedres, og interessenterne bliver tilfredse – der sker eventuelt det, at det overstiger interessenternes forventninger
  • Demonstrere socialt ansvar: Forbedre organisationernes evne til at reducere emissioner, bevare ressourcer samt tilpasse sig nødvendige klimatiltag. Samtidig gøres det muligt at demonstrere social ansvarlighed og etisk forretningspraksis
  • Demonstrere lovmedholdenhed: Gennemsigtigheden forbedres - overensstemmelser med lovmæssige og lovbestemte krav samt overholdelse af standarder ved drift af anlæg

Kontakt

Peter Worck
External Sales Manager & Customer Relations Manager Certification
Telefon: +45 2250 6708
Mail: peter.worck@bureauveritas.com

Læs også