Kurser i arbejdsmiljø

Meet Bureau Veritas
at
AM:2018

Aug. 9 2019
Summary

Besøg Bureau Veritas på stand 44 på AM:2018 og få en snak om sikkert arbejdsmiljø i din virksomhed. Du kan både få hjælp til at komme i gang med den nye arbejdsmiljøstandard, ISO 45001, og få rådgivning om håndtering af kemi på arbejdspladsen.

Find os også på følgende workshops, hvor du kan høre mere om det populære førstehjælpskursus med fokus på kemikalier og om implementering af et ledelsessystem for håndtering af det psykiske arbejdsmiljø.

Workshop nr. 324: ”Førstehjælpskursus med fokus på kemikalier”

Afholdes mandag den 19. november 2018 kl. 15:30 - 16:45.

De fleste virksomheder har afholdt et almindeligt førstehjælpskursus, men få har gennemført et førstehjælpskursus med fokus på uheld med kemikalier. I 2018 lancerede Bureau Veritas HSE - et road-show, hvor vi besøgte forskellige danske virksomheder. Virksomheder der ønskede at få værktøjerne til at minimere risikoen for uheld med kemikalier. Road-showet foregik på den specifikke virksomhed, så tæt på den virkelige arbejdssituation. På workshoppen kan du høre de første erfaringer fra kampagnen.

Workshop nr. 415: ”Foreløbige erfaringer med implementering af et ledelsessystem for håndtering af det psykiske arbejdsmiljø”

Afholdes tirsdag den 20. november 2018 kl. 10:15 - 11:30.

På workshoppen fremlægges foreløbige erfaringer fra projektet om at bruge et ledelsessystem til at identificere, forebygge og håndtere opgaver knyttet til psykisk arbejdsmiljø, herunder fra implementeringerne i de 6 tilknyttede case-virksomheder. Efter oplægget vil der være diskussion og drøftelse af, hvilke barrierer og muligheder vi ser i at anvende standarder og ledelsessystemer for ledelse af psykisk arbejdsmiljø til at udvikle det systematiske og forebyggende arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø i danske virksomheder.

Vi ses på AM:2018.

Læs også