Netværk

Vores værdier

Vores værdier er fastsatte og absolutte. De fokuserer på integritet og etik, overensstemmelse og validering, respekt for alle individer samt socialt og miljømæssigt ansvar. De forstærker vores enhed og sikrer realiteten af vores strategi om profitabel vækst.

Arbejdet med vores værdier er styret af International Federation of Inspection Agencies (IFIA). Formålet med dette agentur er at udvikle et overensstemmelsesprogram, der gælder for alle IFIA-medlemmer. Målet med programmet er at skabe en vis status for professionalisme ved at ethvert IFIA-medlem gør følgende: Lever op til minimumskrav for professionelle forhold gennem sin organisation, sikrer etisk adfærd og sikrer integritet ved sine serviceydelser.

Som et medlem af IFIA er vi forpligtede til at udvikle og implementere et overensstemmelsesprogram, der dækker hele vores organisation. Principper og regler for dette program er omfattet af de nuværende "Code of Ethics", der afspejler alle IFIA overensstemmelseskoders krav.

Alle medarbejdere, ledere og direktører er ansvarlige for at gøre det til en vital del af vores forretningsprocesser og fremtidige succes.

Integritet og etik

 • Vi handler i god tro med ærlighed og retfærdighed
 • Vi holder, hvad vi lover
 • Vi leverer vores tjenesteydelser på grundlag af klart udformede kontrakter og tydeligt definerede gøremål
 • Vi overholder virksomhedens politik og procedurer
 • Vi respekterer tavshedspligt om oplysninger fra virksomheder og personer
 • Vi respekterer lokale og internationale etiske og professionelle normer
 • Vi leverer den nødvendige information, instruktion og træning for at kunne sikre sundhed og sikkerhed
 • Det påhviler os alle at leve op til vores sundheds- og sikkerhedsmæssige pligter og ansvar på arbejdspladsen

Respekt for alle individer

 • Vi tager hensyn til andre, som de fortjener
 • Vi overvejer altid, hvordan vores handlinger vil påvirke andre mennesker
 • Vores individuelle præstationer anerkendes og værdsættes, og vi modtager præcis og kontinuerlig tilbagemelding om vores indsats
 • Vi respekterer forskelligheder, viser omtanke for hinanden og diskriminerer ikke andre på grund af nationalitet, etnisk oprindelse, alder, køn eller religiøs og politisk overbevisning
 • Vi udarbejder udkast til rapporter, som er nøjagtige optegnelser på linje med vores bedste praksis

Socialt og miljømæssigt ansvar

Virksomhedens stigende engagement i socialt ansvar skaber nye udfordringer til at kunne kombinere rentabilitet med ansvarlighed. Bevidstheden om eksistensen af disse risici skaber nye krav og nye aktiviteter i Bureau Veritas, som berører såvel organisationen som direktionen i virksomheden. Bureau Veritas og alle vores medarbejdere tager hensyn til den påvirkning, vores handlinger har på samfundet, mennesker og miljøet.

Uvildighed i forbindelse med vores aktiviteter ligger os meget på sinde. Vi sikrer os, via vores kontrol med vores auditorers aktiviteter, at auditorer ikke kan planlægges på aktiviteter, hvor de har private eller virksomhedsmæssige relationer.

Disse registreringer håndteres af planlægningsfunktionen, således vi ikke sender auditorer ud på opgaver, hvor der kan opstå en interessekonflikt.

Alle ansatte har pligt til at rapportere potentielle interessekonflikter ind i vores system. Ledelsen gennemgår alle rapporterede potentielle interessekonflikter, og alle involverede personer får besked herom. Uvildighedssystemet (findes dette ord?) er tilgængelig for alle vores ansatte auditorer, og det er en del af ledelsens evalueringsproces.

Læs også