News

Gratis GÅ-HJEM-MØDE om PED i Esbjerg

okt. 4 2019

VIL DU VÆRE MED?


På dagen får du bl.a. indsigt i, hvordan Bureau
Veritas arbejder med PED. Mød Technical
Manager Henrik Naabye, som er en af Bureau
Veritas’ førende eksperter inden for PED. Han
deler sin viden om de muligheder og risici, der
er på området, og giver eksempler på, hvordan
en kompetent samarbejdspartner kan være
altafgørende.