Rådgivning i bæredygtighed_produkters livscyklus LCA, Bureau Veritas

Produkters livscyklus (LCA)

LCA er en livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment). Den vurderer hele produktets livscyklus og dermed også den samlede miljøbelastning, et produkt udgør, helt fra “vugge til port”, “vugge til grav”, eller “port til grav”, afhængigt af formålet.

Med en livscyklusvurdering har du et reelt værktøj til at dokumentere miljøpåvirkning af dit produkt eller din service.

Du bliver i stand til at identificere de vigtigste kilder til miljøpåvirkninger og størrelsen på disse udledninger. Netop dét overblik, oplever vi, giver store aha-oplevelser for virksomheder og ikke mindst anledning til en anderledes prioritering, der både er miljømæssig og økonomisk klog.

Få en livscyklusvurdering

Bureau Veritas udfører livscyklusvurderinger, som bygger på de internationale standarder i ISO 14040-serien. Vi kan hjælpe med at vurdere, om en LCA er det rigtige for jer.

Tomas Jørgensen, Business Developer Sustainability
Telefon: +45 2684 4199 | Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com

Sådan gør vi

Vi kigger på hele produktets livscyklus: “Fra man hiver det op af jorden, til man putter det ned i jorden igen”. Alt er inkorporeret: f.eks. fremstilling, produktion, transport, brug og affaldshåndtering, også hvis produktet kommer ind i en ny kæde ved genanvendelse.

Det giver et stort indblik i, hvor i kæden produktet ‘vejer tungest’.

Miljøbelastningen bliver ikke kun udtrykt i et CO2-aftryk. Der er 16 kategorier, der udgør en samlet vurdering af et produkts miljøpåvirkning. Derfor kan resultaterne være overraskende, når man pludselig ser den samlede vurdering foran sig.

4 overordnede trin i en LCA

1. Formål og afgrænsning

Det kan være omfattende at se på hele livscyklussen, så vi starter med at få formålet på plads, så vi ved, hvad LCA’en skal bruges til. På den måde kan vi også fastlægge, hvad vi skal undersøge og ikke undersøge.

2. Dataindsamling

Vi begynder indsamlingen fra underleverandører og gennemgang af egne data.

3. Beregning

For at skabe et sammenligningsgrundlag anvender vi en funktionel enhed (FU). På den måde kan forskellige produkter sammenlignes på et grundlag, der giver mening for dem.

4. Rapportering

Rapporten er baseret på en objektiv måde at kigge på tallene, der ligger i ISO-standardens metode. Det sikrer, at vi kommer hele vejen rundt og er konsistente, og det sikrer samtidigt, at rapporten opfylder standardens krav.

Hvad kan vi bruge en LCA til?

  • I kan sammenligne produkter for at finde det mindst miljøbelastende
  • I kan identificere de steder i værdikæden, hvor der er potentiale for at spare, både miljømæssigt og økonomisk
  • I kan anvende LCA som grundlag for virksomhedens grønne markedsføring og undgå greenwashing
  • I kan anvende LCA i CSRD-rapporteringen
  • I kan videreudvikle jeres produkter i en ‘grønnere retning’ og innovere markedet
  • I kan styrke jeres brand/image som troværdige