ATEX - Kontrol af risiko for eksplosion, Bureau Veritas

ATEX - Kontrol af risiko for eksplosion

Vidste du, at arbejdet med brandfarlige væsker, gasser eller støv kan medføre...

 • Brand eller eksplosion i virksomheden?

 • Uoverskuelige konsekvenser for din virksomhed?

 • Uoverskuelige konsekvenser for dig?

 • Straf, hvis den gældende lovgivning ikke overholdes?

Hvis din virksomhed, i forbindelse med arbejdet, beskæftiger sig med brandfarlige væsker, gasser eller støv, vil der ofte være en potentiel risiko for dannelse af en eksplosiv atmosfære (ATEX) og dermed risiko for brand eller eksplosion.

Som følge af den potentielle risiko kræver myndighederne, at disse virksomheder udfører en ATEX-vurdering for at sikre det omgivende miljø, forbedre arbejdsmiljøet samt beskytte arbejdstager.

Foruden kornsiloer og træforarbejdningsindustrien, der typisk er underlagt ATEX, vedrører direktivet også virksomheder, hvor brandbare væsker (eksempelvis opløsningsmidler og maling) opbevares. Andre eksempler på virksomheder, der er underlagt direktivet, er virksomheder, som har udstyr, der bruger brandbare væsker (fyringsolie, olie osv.) og gennemfører aktiviteter med brug af brandfarlige gasser (såsom propan eller brint).

Er din virksomhed underlagt ATEX-reglerne, og står I over for at udføre en ATEX-vurdering, så er hjælpen nær. Bureau Veritas er klar til at hjælpe med råd, sparring, inspektion, audit og træning i alle kæder af din organisation, så I dækker de lovpligtige forpligtelser og samtidig trænes til selv at spotte potentielle eksplosive situationer og områder. Husk, at der skal udføres en ny vurdering, hvis der sker ændringer i virksomheder, der kan have betydning for sikkerheden.

Hos Bureau Veritas har vi erfarne rådgivere med specialviden inden for ATEX. Vi tilbyder derfor:

GAP analyse

Med en GAP analyse hjælper vi dig med at afgøre, i hvilket omfang du lever op til reglerne for eksplosionssikkerhed. Analysen vil normalt bestå af:

 • Et besøg hos jeres virksomhed og en gennemgang af de lovbestemte dokumenter
 • En rapport, der klart angiver, hvor din virksomhed står i forhold til lovkravene
 • Råd omkring, hvordan I opnår compliance og optimerer omkostningsbudgettet

ATEX Risk Management

Med ekspertise inden for tekniske og lovgivningsmæssige krav, hjælper Bureau Veritas dig med:

 • Klassificering og optimering af farlige områder
 • Overholdelse af installationerne i farlige områder
 • Risikovurdering og identifikation af forebyggende foranstaltninger
 • Sikkerhedsbevidsthed hos de ansatte og vedligeholdelse af træning

Produktoverensstemmelse

Hvis du er producent af udstyr, kan Bureau Veritas hjælpe dig med:

 • Assistere med opbygning af den tekniske fil/er
 • Assistere med at udføre risk assessment på udstyret
 • Certificering af ATEX udstyr imod 2014/34/UE direktiv, via vores Notified Body Branch

Med Bureau Veritas som partner til at kontrollere risikoen for eksplosion eller brand viser din virksomhed, at det lovpligtige ATEX-direktiv håndteres med seriøsitet og alvor. I kan endda dokumentere jeres indsats over for interessenter og derigennem vise, at I har styr på situationen.

Fordelene med ATEX

 • Din virksomhed overholder sine ATEX-forpligtelser

 • Minimering af risiko for uheld

 • Kompetencerne til selv at spotte potentielle eksplosive situationer og områder

 • Sikring af medarbejdere og det omgivende miljø

Kontakt

Yann Guillygomarc'h
Project Manager Industry
Telefon: +45 2180 9394
Mail: yann.guillygomarch@bureauveritas.com