ISO 55001 certificering, Bureau Veritas

ISO 55001
certificering

Bliv certificeret efter ISO 55001 Asset Management

Bureau Veritas Denmark A/S

ISO 55001:2014 opstiller og specificerer krav til indholdet i et anlægsledelsessystem (Asset Management System), herunder etablering og opbygning, implementering, vedligeholdelse og forbedring.

Standarden henvender sig primært til virksomheder med større og kostbare fysiske anlægsaktiver (eksempelvis el-kraftværker, forsyningsselskaber (vand, varme og rensning), net selskaber, vindmølleparker, skibsværfter, havneanlæg, raffinaderier mf.)

Et Asset Management System anvendes af virksomheden til koordinering, styring og kontrol af ledelsesaktiviteterne relateret til de fysiske anlægsaktiver. Asset Management System tilfører hertil en forbedret risikostyring og giver sikkerhed for, at standardens mål kan nås på en kontrolleret måde.

Asset Management System tilsikrer en afbalancering af økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger, risici, servicekvalitet samt ydeevne relateret til virksomhedens anlæg.

Fordelene med en iso 55001 certificering

  • Et forbedret finansielt resultat: Forbedring af investeringsafkastet og nedbringelse af omkostninger, samtidig med at anlægsværdien bevares ved at afværge kortsigtede realiseringer af organisatoriske mål
  • Objektive og faktuelle investeringsbeslutninger: Det gøres muligt for virksomheden at forbedre de beslutninger, der skaber, og effektivt afbalancerer, omkostninger, risici, muligheder og resultater
  • Ledelse af risici: Reduktion af økonomiske tab, forbedring af sundhed og sikkerhed, goodWill og omdømme samt minimering af miljømæssige og sociale konsekvenser. Dette kan desuden, i form af lavere forsikringspræmier, bøder og sanktioner, resultere i færre forpligtelser
  • Forbedret ydeevne og leveringssikkerhed - output: Anlæggenes ydeevne forbedres, og interessenterne bliver tilfredse – der sker eventuelt det, at det overstiger interessenternes forventninger
  • Demonstrere socialt ansvar: Forbedre organisationernes evne til at reducere emissioner, bevare ressourcer samt tilpasse sig nødvendige klimatiltag. Samtidig gøres det muligt at demonstrere social ansvarlighed og etisk forretningspraksis
  • Demonstrere lovmedholdenhed: Gennemsigtigheden forbedres - overensstemmelser med lovmæssige og lovbestemte krav samt overholdelse af standarder ved drift af anlæg
Image
55001-standarden bidrager til verdensmålene

ISO 55001-STANDARDEN BIDRAGER TIL VERDENSMÅLENE

FNs 17 verdensmål er anerkendt på globalt plan og anses som væsentlige for at opnå en bæredygtig udvikling.

For at få succes med verdensmålene og komme i mål med planen, kræver det engagement fra erhvervsliv, enkeltpersoner, industri og regeringer. Her spiller de internationalt anerkendte retningslinjer, ISO-standarderne, en vigtig rolle, da de er bygget på konsensus og skaber grundlag for hvilken retning en udvikling skal tage. Dermed muliggør standarderne, at de involverede parter trækker i samme retning.

Ifølge ISO – International Organization for Standardization, bidrager ISO 55001-standarden til følgende verdensmål: 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13.

KURSER I ISO 55001

Find relevante ISO 55001 kurser til implementering og vedligeholdelse af et ISO 55001 ledelsessystem i Asset Management. Find kurserne ved at trykke på linket.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.