Varmeisolering, Bureau Veritas

Varmeisolering

produktcertificering af varmeisoleringsmaterialer

Bureau Veritas Denmark A/S

Produkter til varmeisolering af bygninger og til teknisk isolering i Europa har i mange år været kontrolleret af forskellige nationale kontrolordninger, som f.eks. Bureau Veritas Denmark A/S/VIK Varmeisoleringskontrollen på det danske marked. Med indførelsen af Byggevareforordningen (EU 305/2011) stilles der for isolering krav om overensstemmelse med harmoniserede produktstandarder og brandklasser. Formålet er at sikre, at byggevarer, der er CE-mærkede, frit kan afsættes og anvendes i alle EU-lande, idet CE-mærket dækker alle legale krav i alle EU-lande og udelukker nationale kontrolordninger.

Overensstemmelse med produktstandarderne skal verificeres af et akkrediteret og notificeret certificeringsorgan. I Danmark forestår DANAK denne akkreditering og notificering. Bureau Veritas Denmark A/S er akkrediteret og notificeret af DANAK og kan derfor udføre certificeringsopgaver for de fleste isoleringsmaterialer, hvortil der foreligger en harmoniseret EN-standard.

Løsning

Keymark-ordningen er en frivillig overbygning på CE-mærkningen baseret på de samme produktstandarder, men produkternes kvalitet og dokumentationen sikres via:

  • Løbende audit-tests (3.-parts prøvning)
  • Benyttelse af akkrediterede og notificerede laboratorier, der måler på det fælles europæiske måleniveau

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.