Varmeisolering

Varmeisolering

produktcertificering af varmeisoleringsmaterialer

Bureau Veritas Certification

Produkter til varmeisolering af bygninger og til teknisk isolering i Europa har i mange år været kontrolleret af forskellige nationale kontrolordninger, som f.eks. Bureau Veritas Certification/VIK Varmeisoleringskontrollen på det danske marked. Med indførelsen af Byggevaredirektivet (89/106/EØF) stilles der for isolering krav om overensstemmelse med harmoniserede produktstandarder og brandklasser. Formålet er at sikre, at byggevarer, der er CE-mærkede, frit kan afsættes og anvendes i alle EU-lande, idet CE-mærket dækker alle legale krav i alle EU-lande og udelukker nationale kontrolordninger.

Overensstemmelse med produktstandarderne skal verificeres af et akkrediteret og notificeret certificeringsorgan. I Danmark forestår DANAK denne akkreditering og notificering. Bureau Veritas Certification er akkrediteret og notificeret af DANAK og kan derfor udføre certificeringsopgaver for de fleste isoleringsmaterialer, hvortil der foreligger en harmoniseret EN-standard.

Løsning

Keymark-ordningen er en frivillig overbygning på CE-mærkningen baseret på de samme produktstandarder, men produkternes kvalitet og dokumentationen sikres via:

  • Løbende audit-tests (3.-parts prøvning)
  • Benyttelse af akkrediterede og notificerede laboratorier, der måler på det fælles europæiske måleniveau

Kontakt

Peter Worck
External Sales Manager & Customer Relations Manager Certification
Telefon: +45 2250 6708
Mail: peter.worck@bureauveritas.com

Læs også