ISO 28001 certificering, Bureau Veritas

ISO 28001
Certificering

Bliv certificeret efter ISO 28001 Supply Chain

Bureau Veritas Denmark A/S

I nutidens globale økonomiske landskab er sikkerhedsstyring blevet en kompleks udfordring inden for alle industrier og især forsyningskæder. Logistiske operationer og partnere i forsyningskæden er ofte spredt over hele verden med forskellige nationale forskrifter og forretningsgange. Virksomheder vil gerne sikre sikkerhed, mens de identificerer potentielle trusler, vurderer risici og implementerer foranstaltninger – alt sammen for at forhindre enhver risiko og trusler, der måtte påvirke deres virksomheds succes.

ISO 28001 blev udviklet som svar på transport- og logistikindustriens behov for et almindeligt anvendt sikkerhedsstyringssystem specifikt for forsyningskædesikkerhed. Virksomheder i mange andre brancher finder det imidlertid nyttigt at vurdere sikkerhedsrisici, gennemføre kontroller og afbøde ordninger til styring af potentielle sikkerhedstrusler og virkninger fra forsyningskæden.

Kvalitet, sikkerhed og kundetilfredshed drager også fordel af dette styringssystem. Kravene til ISO 28001 inkluderer alle kritiske aspekter af forsyningskædens sikkerhed. Nogle eksempler inkluderer finansiering, fremstilling, informationsstyring og faciliteterne til pakning, opbevaring og overførsel af varer mellem køretøjer og lokationer. Sikkerhedsstyring er knyttet til mange andre aspekter af forretningsstyring. Disse skal overvejes direkte samt hvor og hvornår, de påvirker sikkerhedsstyring - herunder transport af varer gennem forsyningskæden.

Fordelene med en iso 28001 certificering

  • Forbedret sikkerhedsrisikovurdering, aktivbeskyttelse og lagersynlighed og styring
  • Sikker forsyningskontinuitet til bæredygtig forretningsudvikling og reduktion af leveringstider
  • Forbedret kundetilfredshed og forretningssamarbejde langs forsyningskæden
  • Reduktion af tab som følge af transportrelateret tyveri
  • Kortere toldklareringstid (Green Lane godkendelser) og reducerede sekundære inspektioner
  • Overholdelse af andre handels- og forsyningskæder
  • sikkerhedsordninger, såsom AEO og C-TPAT
Image
ISO 28001-standarden bidrager til verdensmålene, Bureau Veritas

ISO 28001-STANDARDEN BIDRAGER TIL VERDENSMÅLENE

FNs 17 verdensmål er anerkendt på globalt plan og anses som væsentlige for at opnå en bæredygtig udvikling.

For at få succes med verdensmålene og komme i mål med planen, kræver det engagement fra erhvervsliv, enkeltpersoner, industri og regeringer. Her spiller de internationalt anerkendte retningslinjer, ISO-standarderne, en vigtig rolle, da de er bygget på konsensus og skaber grundlag for hvilken retning en udvikling skal tage. Dermed muliggør standarderne, at de involverede parter trækker i samme retning.

Ifølge ISO – International Organization for Standardization, bidrager ISO 28001-standarden til følgende verdensmål: 8, 9 og 11.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.