Adfærdskodeks Audits, Bureau Veritas

Adfærdskodeks Audits

Adfærdskodeks audits

Adfærdskodekser definerer ønsket faglig adfærd i henhold til en virksomheds mission og værdier. Bureau Veritas leverer dedikerede adfærdskodeksrevisioner til måling af ydeevne og støtter efterlevelsen af disse vigtige benchmarks.

Dagens virksomheder tilrådes at have et adfærdskodeks. Det fungerer som en intern retningslinje for at hjælpe medarbejderne med at overveje etiske overholdelsesspørgsmål i beslutningsprocessen. Dette giver også en offentlig erklæring om virksomhedens forpligtelse til høje standarder, reducerer risikoen for etiske uheld og understøtter overholdelsen af den gældende lovgivning.

Bureau Veritas' adfærdskodeksrevisioner falder inden for den bredere kategori af socialt ansvarlige revisioner, og kontrollerer leverandørens overholdelse af virksomhedens standarder. Vi har revideret tusinder af leverandører globalt på vegne af Fortune 500-virksomheder.

Fordelene med afærdskodeks audits

  • Forbedrer dit omdømme  ved at sikre overholdelse af adfærdsstandarder
  • Kontrollerer leverandørens overholdelse på fire nøgleområder - kvalitet, sikkerhed, miljø og social arbejdsmarkedspraksis
  • Forbedrer kvaliteten gennem hele forsyningskæden
  • Beskyt dit brand ved at identificere større leverandørrisici
  • Opret målrettede revisionsprogrammer med fokus på de mest risikable leverandører

Bekræft overholdelse af dine adfærdsstandarder

Bureau Veritas' adfærdskodeksrevisioner dækker social, miljømæssig og etisk adfærd. At give dit adfærdskodeks til leverandører og dertil forklare dem, at de vil blive revideret, viser, at du tager dit adfærdskodeks alvorligt. Nogle kunder vælger at tage en partnerskabstilgang, hvor de arbejder sammen med leverandører for at implementere forbedringer.

Optimer dine adfærdskodeksrevisioner med SafeSupply

Vores SafeSupply digitale platform samler tusinder af adfærdskodeksrevisioner og testrapporter for at skabe et risikoindeks for hver leverandør. Dette giver dig mulighed for at oprette et målrettet revisionsprogram, der optimerer dit budget ved at fokusere på de mest risikable leverandører. Revisioner kan annonceres, semi-annonceres eller ikke-annonceres afhængigt af hver leverandørs risikoniveau.

Kontakt

Salg
Telefon: +457731 1000
Mail: info@dk.bureauveritas.com