Rådgivning - Klassificeringer, herunder CLP/GHS, Bureau Veritas HSE

Rådgivning | Klassificeringer, herunder CLP/GHS

Kompetent rådgivning i klassificeringer

Hos Bureau Veritas HSE hjælper vi jer med at finde ud af, hvilken lovgivning et produkt er omfattet af, og hjælper derefter med de relevante klassificeringer.

Kemikalier undergår forskellige klassificeringer efter forskellige kriterier, det kan f.eks. dreje sig om:

  • CLP klassificering af kemikalier efter EU lovgivning
  • GHS klassificering af kemikalier efter FN-reglesæt
  • Transportklassificering efter ADR/IMDG/IATA regler
  • Affaldsklassificering efter reglerne i EU’s affaldsdirektiv
  • Mærkning af vaske- og rengøringsmidler efter reglerne i EU’s Vaske- og rengøringsmiddelforordning
  • Kodenummerberegning (MAL-kode)

Kontakt

Tomas Jørgensen
Business Developer Sustainability
Telefon: +45 7731 1072  
Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com