Reparationsmaterialer til beton, Bureau Veritas

Reparationsmaterialer
til beton

certificering af reparationsprodukter til betonkonstruktioner

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

Bureau Veritas Certification Denmark A/S har en akkreditering til certificering af reparationsprodukter til betonkonstruktioner.

I Danmark og andre EU-lande CE-mærkes reparationsprodukter til betonkonstruktioner iht. EN 1504-serien. Der er krav om certificering af producentens FPC-system for en del af disse produkter og/eller systemer.

Produktstandarder

Hos Bureau Veritas Certification Denmark A/S omfatter certificering af reparationsprodukter følgende produktstandarder.

  • EN 1504-2 Systemer til overfladebeskyttelse af beton
  • EN 1504-3 Konstruktiv og æstetisk reparation

Der følges løbende op på nye standarder alt efter kundernes behov.

Bureau Veritas Certification Denmark A/S sikrer sig løbende en ajourført viden om udviklingen på området nationalt såvel som internationalt.

Bureau Veritas Certification Denmark A/S har siden februar 1999 udført akkrediteret produktcertificering inden for fabriksbeton, letbeton, betonelementer, betonvarer, tilsætningsstoffer og tilslagsmaterialer, og siden er der løbende kommet flere byggevarer til.

Udover den konkrete faglige ekspertise på betonområdet er Bureau Veritas Certification Denmark A/S' lead auditorer erfarne inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Dette sikrer optimal integration af de forskellige certificeringsordninger samt besparelser for den certificerede virksomhed.

Kontakt

Peter Worck
External Sales Manager & Customer Relations Manager Certification
Telefon: +45 2250 6708
Mail: peter.worck@bureauveritas.com