Rådgivning i bæredygtighed_CSRD, rapportering af bæredygtighed, Bureau Veritas, Bureau Veritas

CSRD | Rapportering af bæredygtighed

Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) er en ny EU-lovgivning, der kræver, at virksomheder regelmæssigt offentliggør rapporter om deres miljø- og socialpolitik samt bæredygtighedsindsats. Formålet er at gøre det gennemsigtigt for investorer, forbrugere og beslutningstagere at vurdere en virksomheds præstation inden for bæredygtighed, ligesom man også gør finansielt.

Hvem gælder CSRD for?

Rapporteringskravet bliver løbende rullet ud og vil omfatte flere og flere virksomheder.


Selvom en virksomhed ikke direkte er omfattet af rapporteringskravet på nuværende tidspunkt, kan man
indirekte blive det. Hvis en samarbejdspartner er omfattet, søger de information og stiller krav videre
gennem værdikæden. CSRD omfatter ikke kun den enkelte organisation, men også organisationens kæde
af eksempelvis underleverandører.

Hvordan rapporterer vi på bæredygtighed? 

Det er vores anbefaling, at I starter med at lægge en plan for, hvordan I griber processen an. Den rigtige
prioritering i indsatsen sikrer, at I ikke arbejder ud ad et galt spor og ender med at spilde jeres ressourcer.
Bureau Veritas rådgiver blandt andet om:

 • Dataindsamling og -strukturering
 • Beregningsmetoder
 • Hvordan I kan inddrage interessenter
 • Og hvordan I sikrer et godt ledelsessystem

Start med et afklaringsmøde

Hvis du savner viden, overblik og en afklaring af, hvordan I er stillet nu, og hvordan I bedst kommer i gang med den meget omfattende opgave at rapportere. Så kontakt os gerne. Det er det, vi er her for.

Tomas Jørgensen, Business Developer Sustainability
Telefon: +45 2684 4199 | Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com

WAKE UP ⏰

Få et ugentligt boost til dit arbejde med bæredygtighed. Vores 4 bæredygtighedseksperter tager hver mandag morgen fat om et højaktuelt emne. Så du kan komme hurtigere til løsningerne.

Tilmeld din email og følg med...

De 3 første skridt

Rapporteringen er meget omfattende. Derfor har vi inddelt processen i 12 trin, hvoraf de vigtigste første
skridt er:

 1. Sørg for at få ledelsens opbakning og engagement i de afdelinger, der bliver nøglen til at komme i mål
  med rapporteringen. Processen vil kræve tid og samarbejde på tværs mellem blandt andre økonomi-,
  drifts-, HR-, salgs-, produkt- og bæredygtighedsmedarbejdere, og der vil komme til at være ‘bump’ på
  vejen.
 2. Fastlæg den organisation, I vil rapportere fra. Det omfatter både jeres egen organisation, men også jeres
  værdikæde. Når det kommer til bæredygtighed, er det virksomheden, der sætter produktet eller servicen
  på markedet, der er ansvarlig for hele værdikæden.
 3. Få overblik over hvilke informationer, I allerede har. Hvis I bygger på det, I allerede har, undgår I fremover
  at lave dobbeltarbejde. Kig også på guidelines inden for jeres sektor: Hvad er egentlig væsentlig for netop
  den sektor?

Kan vi få hjælp?

I Bureau Veritas har vi et specialistteam af bæredygtighedseksperter (ingeniører og faglige personer), der arbejder globalt. Vi opbygger en unik forståelse og indsigt, som vi gerne stiller til rådighed, både i rådgivningsforløb, men også igennem kompetencegivende webinarer og kurser. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev Wake Up⏰, så du løbende kan få viden om området.

Vi tilbyder også forskellige værktøjer, blandt andet:

 • GAP-analyse, der holder virksomhedspraksis og bæredygtighedsmål op mod de kendte CSRD-krav for at klarlægge eventuelle mangler.
 • Verificering og validering af bæredygtighedsdata i forbindelse med frivillige erklæringer, NFRD, som også kommer til at gælde for CSRD.
 • Kurser i CSRD og bæredygtighedsrapportering. 

Vores uvildighed skaber ro i sindet hos vores kunder.