Tilslagsmaterialer til beton, Bureau Veritas

Tilslagsmaterialer til beton

certificering af tilslagsmaterialer

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

Bureau Veritas Certification Denmark A/S har udført akkrediteret certificering af tilslagsmaterialer siden 2000.

Siden da er flere kunder og tilslagstyper kommet til, alt efter kundebehov, således at producenterne til enhver tid har kunnet få den nødvendige godkendelse af deres produkter. Dette medfører en stadig udvidelse af vort område for akkreditering og notificering.

Tilslag til beton skal i Danmark og andre EU-lande CE-mærkes iht. EN 12620 hhv. EN 13055.

Produktstandarder

Certificering af tilslagsmaterialer omfatter hos Bureau Veritas Certification Denmark A/S følgende produktstandarder. Attesteringssystemet er 2+ med CE-mærkning.

  • EN 12620 Tilslag til beton
  • EN 13043 Tilslag til bituminøse blandinger (asfalt)
  • EN 13055-1 Lette tilslag til beton
  • EN 13055-2 Lette tilslag til div. anvendelser
  • EN 13139 Tilslag til mørtel
  • EN 13285 Vejmaterialer

Nationale bestemmelser for betontilslag

Foruden FPC-certificering iht. EN 12620 udfører Bureau Veritas Certification Denmark A/S certificering iht. nationale bestemmelser.

  • I Danmark: DS 2426, som er under afløsning af DS/EN 206 DK NA, anneks E
  • I Danmark: Kalkfiller iht. DS/EN 206 DK NA, anneks Q
  • I Norge: NS-EN 12620 + NA

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.