HSE, Health, Safety and Environment, Bureau Veritas

HSE Health, safety og environment

Health, Safety and Environment (HSE) eller arbejdsmiljø, sikkerhed og miljøafdelingen hos Bureau Veritas hjælper virksomheder og organisationer med at navigere inden for kemi-, miljø- og farligt godsområdet.

Kemi- og miljøområdet

Disse er områder, som får stadig større opmærksomhed fra myndighederne og kundernes side og til stadighed bliver et mere komplekst felt. Ikke mindst inden for kemi- og miljøområdet med internationaliseringen og det faktum, at nye stoffer kommer til, og flere og flere produkter indeholder stoffer. At holde sig opdateret, eksempelvis inden for den gældende lovgivning, er krævende og kan være en udfordring, når kerneopgaven er en anden. Gårsdagens forbudte stoffer kan være tilladte i dag, og dagens godkendte stoffer kan være på den sorte liste i morgen.

Forbrugere og myndigheder stiller stigende krav til dine produkter – både hvad angår sikkerhed, indhold og hvor de kommer fra. Bureau Veritas kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke krav du er mødt af – på forskellige produktkategorier og på forskellige markeder.

Området for farligt gods

Også inden for området for farligt gods stilles der lovkrav til hvilket sikkerhedsudstyr, der skal være på transportmidlet, og hvordan forsendelserne er mærket. Det gælder transport ad landevej (ADR), sø (IMDG), bane (RID) og luft (IATA). Overstiger din transport den såkaldte ”frimængde” (over 1.000 farepoints), skal virksomheden eksempelvis have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet. Det er dog op til virksomheden selv at vurdere, om den bedste løsning er at få en ansat uddannet til opgaven, eller om man ønsker en ekstern rådgiver. Uagtet virksomhedens valg, står Bureau Veritas HSE klar til at hjælpe.

Gennem rådgivning, uddannelse, software, produkter inden for farligt gods samt services m.m., sikrer Bureau Veritas, at virksomheders aktiviteter og udvikling gennemføres, uden at forbrugerne, medarbejderne og kunderne tager skade. Vi lytter til kundens behov, og gennem tæt samarbejde skaber vi sikkerhed, værdi og tryghed hos den enkelte virksomhed.

Vores tjenester