Sikkerhedsrådgivning, Bureau Veritas HSE

Sikkerhedsrådgivning

Professionel og omfattende sikkerhedsrådgivning

Hos Bureau Veritas HSE er I sikret yderst kompetent sikkerhedsrådgivning. Vi har mange års erfaring med sikkerhedsrådgivning for store som små virksomheder, og flere af vores kompetente rådgivere fungerer i dag som sikkerhedsrådgivere for en lang række af vores kunder.

Der er krav om at man, internt eller eksternt, har en sikkerhedsrådgiver tilknyttet, såfremt man udfylder transportdokumenter, mærker, emballerer, læsser, aflæsser, sender eller transporterer farligt gods over den såkaldte “frimængde” (over 1.000 farepoints).

Bureau Veritas HSE tilbyder at agere ekstern sikkerhedsrådgiver for virksomheder med overnævnte behov.

Fordele ved ekstern sikkerhedsrådgivning

Store virksomheder som fx Grundfos, Hempel, Danfoss og Mærsk har en ekstern sikkerhedsrådgiver tilknyttet, da det ofte er mere udbytterigt, at have en person som kommer ude fra. Ofte vil det være virksomhedens lagerchef eller en sikkerheds/miljømedarbejder, som får pålagt sikkerhedsrådgiveropgaven, og det er ikke altid nemt at arbejde med to forskellige kasketter.

Sikkerhedsrådgivning med bred service

Vi kigger som sikkerhedsrådgiver bl.a. på følgende:

  • Er varen lageret korrekt?
  • Har medarbejderne den korrekte uddannelse?
  • Har de adgang til de nødvendige værnemidler?
  • Har virksomheden de nødvendige sikkerhedsdatablade, og ved medarbejderne, hvor de finder disse?
  • Overholder virksomheden reglerne for transport af farligt gods?
  • Er der ny lovgivning på vej, som virksomheden skal være opmærksom på?
  • Hvad kan udgøre en risiko for virksomhedens eksistensgrundlag?

Dette kalder vi en risikovurdering (Risk Assessment). Det betyder, at vi bl.a. er godt gearet til at agere sikkerhedsrådgivere for både produktions-, handels-, transport- og speditionsvirksomheder.

Sikkerhedsrådgivning med indsigt

Vores målsætning er at få sikkerhedsrådgiveren og procedurerne implementeret i virksomheden, hvilket vil sige, at den eksterne sikkerhedsrådgiver skal tilstræbe at kende virksomheden lige så godt som virksomhedens øvrige medarbejdere.

Bliv uddannet sikkerhedsrådgiver

Vi tilbyder også at uddanne én eller flere af jeres medarbejdere som sikkerhedsrådgivere. Vi gennemfører løbende kursusforløb, der giver den bedste forberedelse til sikkerhedsrådgiver eksamen. Find uddannelserne her.

Kontakt

Trine Sønderby
Certified Dangerous Goods Safety Advisor
Telefon: +45 2239 2591
Hovednr.: +45 7731 1000
Mail: trine.sonderby@bureauveritas.com