ISO 22000 certificering, Bureau Veritas

ISO 22000
certificering

Bliv certificeret efter ISO 22000 Fødevaresikkerhed

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

Kravet til fødevaresikkerhed vokser. Forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer, som vi alle spiser, skal være af høj kvalitet og med en høj sikkerhed. Opstår der problemer, skal fejlkilden hurtigt findes og udbedres. Kravene er i første omgang primært rettet mod detailhandlen, men derfra spreder de sig gennem hele fødevarekæden til forædlingsindustrien, primærproducenter og transportører.

Fordelene med en iso 22000 certificering

  • Fælles standard, som kan anvendes på tværs af brancher og landegrænser
  • En standard, der med fokus på kommunikation og ledelsens ansvar, betyder maksimal sikkerhed til minimale systemomkostninger
  • Gennem en fælles terminologi effektiviseres kommunikationen både internt mellem virksomhedens afdelinger og eksternt til kunder og leverandører, og fejlrisici minimeres
  • Med standardens globale afsæt og en branchemæssig fleksibilitet, øges potentialet for en effektiv fødevaresikkerhed i hele fødevarekæden
Image
ISO 22000-standarden bidrager til verdensmålene, Bureau Veritas

ISO 22000 bidrager til verdensmålene

FNs 17 verdensmål er anerkendt på globalt plan og anses som væsentlige for at opnå en bæredygtig udvikling.

For at få succes med verdensmålene og komme i mål med planen, kræver det engagement fra erhvervsliv, enkeltpersoner, industri og regeringer. Her spiller de internationalt anerkendte retningslinjer, ISO-standarderne, en vigtig rolle, da de er bygget på konsensus og skaber grundlag for hvilken retning en udvikling skal tage. Dermed muliggør standarderne, at de involverede parter trækker i samme retning.

Ifølge ISO – International Organization for Standardization, bidrager ISO 22000-standarden til følgende verdensmål: 2, 3 og 12.

kurser i ISO 22000

Find relevante ISO 22000 kurser til implementering og vedligeholdelse af et ISO 22000 styringssystem i fødevaresikkerhed. Find kurserne ved at trykke på linket.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.