Fødevaresikkerhed

ISO 22000
certificering

Bliv certificeret efter ISO 22000 Fødevaresikkerhed

Bureau Veritas Certification

Kravet til fødevaresikkerhed vokser. Forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer, som vi alle spiser, skal være af høj kvalitet og med en høj sikkerhed. Opstår der problemer, skal fejlkilden hurtigt findes og udbedres. Kravene er i første omgang primært rettet mod detailhandlen, men derfra spreder de sig gennem hele fødevarekæden til forædlingsindustrien, primærproducenter og transportører.

Fordelene med en iso 22000 certificering

  • Fælles standard, som kan anvendes på tværs af brancher og landegrænser
  • En standard, der med fokus på kommunikation og ledelsens ansvar, betyder maksimal sikkerhed til minimale systemomkostninger
  • Gennem en fælles terminologi effektiviseres kommunikationen både internt mellem virksomhedens afdelinger og eksternt til kunder og leverandører, og fejlrisici minimeres
  • Med standardens globale afsæt og en branchemæssig fleksibilitet, øges potentialet for en effektiv fødevaresikkerhed i hele fødevarekæden

Uddannelseskurser i ISO 22000

Vi leverer relevante ISO 22000 uddannelseskurser til implementering og vedligeholdelse af et ISO 22000 styringssystem i fødevaresikkerhed. Find uddannelseskurserne nedenfor.

Kontakt

Peter Worck
External Sales Manager & Customer Relations Manager Certification
Telefon: +45 2250 6708
Mail: peter.worck@bureauveritas.com

Læs også