Emas verifikation, Bureau Veritas

EMAS verifikation

Opnå verifikation gennem EMAS

Bureau Veritas Denmark A/S

Kunder, myndigheder og medarbejdere stiller i stigende grad krav om, at virksomheder tager et ansvar over for miljøet. For at sikre en god miljøledelse kan en virksomhed indføre et miljøledelsessystem.

EMAS står for Eco Management and Audit Scheme og er et miljøledelsessystem til virksomheder og andre organisationer, der ønsker at dokumentere deres ansvar over for miljøet. EMAS er et ambitiøst miljøledelsessystem, som en virksomhed kan opnå verifikation for. Samtidig kan virksomheden med en EMAS-verifikation opnå at blive EMAS-registreret.

Med en EMAS-verifikation kan virksomheden dokumentere, at dens processer, aktiviteter og kompetencer er rettet mod en minimering af eksterne miljøpåvirkninger. EMAS kræver således, at virksomheden forpligter sig til løbende at forbedre den miljømæssige indsats, overholde relevante love og bestemmelser på miljøområdet samt forebygge forurening.

For at opnå EMAS-verifikationen skal virksomheden leve op til kravene i EMAS

  • Foretage en gennemgang af miljøforholdene
  • Formulere en miljøpolitik
  • Planlægge og fastsætte miljømål, målsætninger og et handlingsprogram
  • Retningslinjer for iværksættelse og drift
  • Kontrol, korrigerende handlinger og ledelsens gennemgang
  • Dokumentere indsatsen i en miljøredegørelse, som er offentlig tilgængelig

EMAS er en frivillig ordning, som virksomheder kan benytte til at dokumentere dens ansvarlighed over for miljøet. Med en EMAS-verifikation af Bureau Veritas Denmark A/S kan virksomheden øge dens troværdighed over for kunder.

EMAS har de samme systemkrav som ISO 14001 plus enkelte ekstra krav. Endvidere indeholder EMAS en verifikation af en årlig miljøredegørelse til omverdenen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.