Energimærkning, Bureau Veritas

Energimærkning
certificering

Bliv certificeret til at udføre energimærkning af bygninger

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

For at nå regeringens mål om en fossilfri bygningsopvarmning i 2035 står Danmark over for store udfordringer. Bureau Veritas Certification Denmark A/S vil gerne være med til at fremme denne udvikling ved at øge forståelsen for energirenoveringer af den danske bygningsmasse.

Udover at være akkrediteret til certificering af virksomheder, der udfører energimærkning af bygninger, ønsker Bureau Veritas Certification Denmark A/S at øge virksomhedernes kendskab til nye isoleringstyper og smarte energirenoveringsløsninger gennem dialogen med kunden. Vi ønsker at være en aktiv partner og ikke kun en kontrollant.

Kvalitetsstyringssystem

For virksomheder, der udfører energimærkning, er det nødvendigt med et kvalitetsstyringssystem efter ISO 9001 - med supplerende krav fastsat af energistyrelsen.

Til de virksomheder, der i forvejen er certificeret til energimærkning, kan Bureau Veritas Certification Denmark A/S tilbyde en supplerende ISO 9001-certificering af følgende ydelser:

  • Tæthedsmåling af bygninger efter DS/EN ISO 9972:2015
  • Termografering af bygninger efter DS/EN 13187
  • Udarbejdelse af tilstandsrapporter efter huseftersynsordningen

Grundlaget for certificering af tæthedsmåling og bygningstermografi er det eksisterende grundlag for energimærkning suppleret med kravene fra foreningen KLIMASKÆRM. Grundlaget for certificering af tilstandsrapporter er det eksisterende grundlag for energimærkning suppleret med kravet i Huseftersynsordningen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.