Sociale audits, Bureau Veritas

Sociale Audits

Corporate Social Responsibility Audits

Forsyningskæderne er under meget intensiv kontrol, da forbrugerne forsøger at holde virksomheder ansvarlige for arbejdspladsforholdene. Bureau Veritas udfører uafhængige revisioner af socialt ansvar til branchestandarder eller tilpassede revisioner til kundens behov.

I dag er det vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på, hvad der sker i deres forsyningskæder samt have deres processer på plads til at styre samfundsansvarsrisici. Socialt ansvar er et nøgleelement i forretningsværdipropositionen, og svigt i dette henseende kan have alvorlige konsekvenser for de økonomiske resultater samt for virksomhedens brand image.

Bureau Veritas leverer uafhængige audits af socialt ansvar for at hjælpe brands med at forstå de vigtigste bæredygtighedsspørgsmål, der påvirker deres forretning. Virksomheder er bedre rustet til at hjælpe deres leverandører med at forbedre sig samt give nøjagtig rapportering om social bæredygtighed.

Fordelene med CORPORATE Social Responsibility Audits

  • Skabe opmærksomhed omkring overholdelsesrisici for socialt ansvar
  • Udnyt data for at forbedre beslutningstagningen
  • Gør arbejdsvilkårene bedre for en sundere og mere produktiv arbejdsstyrke
  • Benyt dig af Bureau Veritas' lokale audits der forstår kultur, praksis og regler
  • Forbedre brand image - gennem kommunikation om produktionsprocesser

En tilgang, der er skræddersyet til din forsyningskæde

Bureau Veritas bruger en række standarder for socialt ansvar for at evaluere leverandører, herunder virksomheds-adfærdskodeksrevisioner og en række industristandarder. For at lette tilpassede tilgange har vi udviklet en tjekliste med social overholdelse, der inkluderer ratings og score. Denne tjekliste kan skræddersys til dine specifikke behov med moduler, der dækker emner såsom bestikkelse, databeskyttelse og fælles miljø- og sundheds- og sikkerhedsemner. Tilpassede revisioner af socialt ansvar udføres også ved hjælp af virksomhedsudviklede tjeklister og vurderingsmodeller.

SA 8000: Verdensdækkende certificeringsstandard i social ansvarlighed

SA 8000 standarden, som blev introduceret i 1997, guider certificerede virksomheder i, hvordan man behandler sine medarbejdere retfærdigt. SA 8000 måler sociale indsatser inden for otte nøgleområder: børnearbejde, tvangsarbejde, sundhed & sikkerhed, foreningsfrihed og overenskomstforhandlinger, diskrimination, disciplinære foranstaltninger, arbejdstid og aflønning. Den er forankret i en ledelsessystemsfaktor, som sørger for vedvarende forbedringer inden for alle områder.

SMETA-Audit: udvikling af ansvarlig forretningspraksis globalt

Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) er et af de mest anvendte etiske audits formater i verden. SMETA tilbyder robuste etiske audits for at vejlede virksomheder om udvælgelse af leverandører, der arbejder på en etisk måde. Dets metodik med fire søjler letter audits af høj kvalitet omkring arbejdsmarked, sundhed og sikkerhed, miljø og forretningsetik. Audits er designet som en omkostningseffektiv løsning, som leverandører kan dele med enhver kunde og undgå dobbeltarbejde.

Øgede arbejdsvilkår i kritiske brancher

Bureau Veritas støtter kontinuerlig forbedring af social overholdelse på tværs af en række industrier identificeret som kritiske af ngo'er og forbrugere. Vi tilbyder revision af forsyningskæder til standarder udviklet af brancheorganisationer inden for kemikalier, metaller, mineraler og farmaceutiske produkter. For at imødegå sundheds- og sikkerhedsmæssige og menneskerettighedsmæssige bekymringer i modebranchen udfører Bureau Veritas uventede revisioner af socialt ansvar i løbet af fritiden for at sikre, at tøjproduktionsfaciliteter er lukket.

Kontakt

Bureau Veritas
Telefon: +45 7731 1000
Mail: info-dk@bureauveritas.com