Rådgivning i bæredygtighed_Produkters miljøaftryk PEF, Bureau Veritas

Produkters miljøaftryk (PEF)

Product Environmental Footprint (PEF) er et initiativ fra EU-Kommissionen, der skal styrke produktion og salg
af ‘grønne’ produkter i EU. På det europæiske marked har der manglet et fælles sæt regler for certificering
af ‘grønne’ produkter, og det har ikke bare gjort det svært for forbrugere at gennemskue de mange
forskellige nationale og internationale miljøvaremærker, men også svært og dyrt for virksomheder, der gerne
vil ind på markedet med certificerede ‘grønne’ produkter.

PEF skal gøre det lettere for alle ved at introducere en fælles certificering.

Er PEF relevant for jer?

Bureau Veritas udfører livscyklusvurderinger baseret på PEF samt på internationale standarder i ISO 14040-serien. Vi kan hjælpe med at vurdere, om PEF er det rigtige for jer.

Tomas Jørgensen, Business Developer Sustainability
Telefon: +45 2684 4199 | Mail: tomas.jorgensen@bureauveritas.com

PEF er ikke obligatorisk (endnu)

Man taler om PEF som de overordnede krav til beregning af produkters miljøaftryk inden for en produktkategori. Hvis alle anvender samme metoder på de samme processer, når de vurderer produkters miljøpåvirkning, bliver det muligt at sammenligne produkternes miljøaftryk inden for hele produktkategorien.

PEF-metoden er stadig undervejs og forventes først at blive indført ved udgangen af 2024.

For nogle produktgrupper er der allerede udarbejdet detaljerede regneregler, såkaldte PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rule), mens der for andre ikke er. Hvis ikke, der er specifikke kategoriregler for produktet, fastlægger man miljøaftrykket ved hjælp af de generelle krav til EU’s PEF.

PEF er altså udarbejdet med henblik på at skulle spille en helt central rolle i EU-lovgivning (bl.a. Green Deal, SPI, CEAP, Green om vurdering af miljøaftryk fra fødevareindkøb, Claims, osv.). Miljøstyrelsen anbefaler også brugen af PEF.

Hvad kan I bruge PEF til?

  • I kan højne produktets troværdighed med en fælles tredjepart certificering
  • I kan styrke jeres konkurrenceposition og bedre sammenligne med konkurrenter
  • I kan udvikle produkter i en ‘grønnere retning’ og innovere markedet
  • I kan anvende PEF som grundlag for virksomhedens grønne markedsføring og undgå greenwashing