Mørtel og bygningskalk, Bureau Veritas

Mørtel & bygningskalk

certificering af mørtel og bygningskalk

Bureau Veritas Certification  Denmark A/S

Bureau Veritas Certification Denmark A/S udfører akkrediteret certificering af mørtel og bygningskalk. Mørtel skal i Danmark og andre EU-lande CE-mærkes iht. EN 998-serien.

For funktionsmørtel er der krav om certificering af producentens FPC-system (system 2+).

For receptmørtel er der ikke krav om certificering (system 4), men de fleste producenter vælger af salgsmæssige grunde alligevel at lade produktionen være underlagt ekstern kontrol. Meget lidt mørtel markedsføres i dag i Danmark uden 3. parts overvågning.

For bygningskalk er der krav om certificering af producentens FPC-system iht. EN 459-1 (system 2+).

certificering

Hos Bureau Veritas Certification Denmark A/S omfatter certificering af fremstilling af mørtel og bygningskalk de følgende produktstandarder.

  • EN 459-1 Bygningskalk
  • EN 998-2 Muremørtel

Der følges løbende op på nye standarder alt efter kundernes behov. Bureau Veritas Certification Denmark A/S sikrer sig løbende en ajourført viden om udviklingen på mørtel- og bygningskalkområdet nationalt såvel som internationalt.

Bureau Veritas Certification Denmark A/S har siden februar 1999 udført akkrediteret produktcertificering inden for fabriksbeton, letbeton, betonelementer, betonvarer, tilsætningsstoffer og tilslagsmaterialer, og siden er der løbende kommet flere byggevarer til.

Udover den konkrete faglige ekspertise på betonområdet er Bureau Veritas Certification Denmark A/S' Lead Auditorer erfarne inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Dette sikrer optimal integration af de forskellige certificeringsordninger samt besparelser for den certificerede virksomhed.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.