ASC & MSC certificering, Bureau Veritas

ASC & MSC
certificering

World Wildlife Fund for Nature (WWF) har været med til at etablere en global certificeringsordning for opdræt af en række vigtige akvakulturarter, herunder ørred og laks. Certificeringen kaldes Aquaculture Stewardship Council (ASC), og er en pendant til Marine Stewardship Council (MSC), som i dag er en af de mest anvendte bæredygtighedsordninger i fiskeindustrien.

Bliv certificeret efter ASC til akvakulturindustrien

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

ASC-standarden er udviklet af ASC-organisationen, en uafhængig NGO (non-governmental organization). Deres mission er at arbejde hen imod bæredygtigt opdræt og social ansvarlighed ved at benytte effektive metoder, som skaber værdi for hele værdikæden.

Der kommer i stigende grad fokus på bæredygtighed og kvalitet i fødevareproduktionen. Ikke blot hos forbrugerne men også hos myndigheder og lovgivere. Det gælder også for akvakultur, som leverer 50 % af alle forbrugerprodukter inden for akvakultur på verdensplan. Bæredygtighed kan ikke klares med et snuptag og stiller store krav til fokus på sundhed, trivsel for dyrene, fødevaresikkerhed, kvalitet af foder, miljøbeskyttelse og social ansvarlighed. Alle aktører, fra producenter, forarbejdningsvirksomheder og grossister til distributører, skal kunne bevise deres ansvarlige bidrag til akvakulturindustrien.

Fordelene med en ASC certificering

  •  ASC-standarden dækker forhold som; miljø, etiske og sociale, dyrevelfærd og økonomiske forhold
  • ASC-standarden dækker alle produktionstyper, recirkulering og gennemstrømningsanlæg - hver fisk har sin egen ASC-standard
  • Med standarden kan virksomheden dokumentere sit systematiske arbejde med at skabe og vedligeholde en bæredygtig organisation

Bliv chain of custody certificeret
(MSC Coc og Asc coc)

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

MSC CoC er en videnskabeligt baseret standard til fiskeindustrien, hvor ASC CoC er bæredygtigt opdræt.

Fisk er en særdeles populær spise og efterspørgslen efter fisk, og andre produkter såsom fiskeolie, er stigende. Det betyder, at en række fiskearter er udsat for overfiskning, samt at havets økosystem er under hårdt pres.

Forbrugere og myndigheder stiller krav om bæredygtige produkter af høj kvalitet. På denne baggrund har Marine Stewardship Council udarbejdet en standard for bæredygtigt fiskeri: MSC-standarden. Med bæredygtigt fiskeri sikres fiskebestanden, arbejdspladser i fiskeriet og hensyntagen til havmiljøet. MSC-mærkningen af de færdige produkter giver forbrugerne mulighed for at adskille bæredygtige produkter fra konventionelle produkter.

Fordelene med en Chain of Custody certificering

  • Med standarden kan virksomheden dokumentere sit systematiske arbejde med at skabe og vedligeholde en bæredygtig organisation
  • Det kan dokumenteres at produktionen af det færdige fiskeprodukt er fra en bæredygtig ressource, og at hele forsyningskæden er bæredygtig
  • Et MSC CoC og ASC CoC-certifikat er kendt og anerkendt verden over
  • Bureau Veritas Certification kan auditere virksomhedernes arbejde med bæredygtighed og udstede et akkrediteret certifikat

Har du brug for hjælp?

Kontakt os via nedenstående link eller kontakt Peter Worck, Sales- & Training Manager, direkte på +45 2250 6708 eller peter.worck@bureauveritas.com.