Enterprise Risk, Bureau Veritas

Enterprise Risk hjælper jer med ikke at komme på afveje

Vidste du at, en certificering af virksomhedens Enterprise Risk giver følgende nøglefordele?

  • Sikrer konsistent implementering af dine styringssystemer

  • Sikrer måloverholdelse

  • Sikring af omdømme

  • Opnår løbende forbedring

Mere end 1 ud
af 3 virksomheder...

 

...styrer deres informationssystemers sikkerhed via certificering af ISO 27001 eller en lignende standard.ISO 27001 Information Security Management System

ISO 27001 er et af de hurtigst voksende styringssystemer verden over. ISO 27001 er en del af en omfattende familie af standarder, der fastsætter kravene til sikker informationsstyring for organisationer af alle størrelser og sektorer.
Læs mere her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ud af 10
virksomheder...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

...har en eller flere procedurer på plads, der dækker: Databeskyttelse, informationssikkerhed og forretningskontinuitet.

Kilde: Baseret på en undersøgelse foretaget af Bureau Veritas Certification i sommeren 2017.ISO 37001 anti-bestikkelse

Korruption er en alvorlig trussel mod enhver organisation. Gennemførelsen af ​​et styringssystem baseret på ISO 37001 Anti-bestikkelse giver dig mulighed for at etablere procedurer for at forhindre, opdage og styre risikoen for bestikkelse i din organisation. Det hjælper dig også til at sikre, at de, der arbejder for og på vegne af virksomheden (som partnere, underleverandører, leverandører og formidlere) gør forretninger med integritet. 

Certificering i ISO 37001 Anti-bestikkelse, demonstrerer overholdelse af lovgivningen og viser din gennemsigtighed ved at åbne dig op for ekstern kontrol, med dine politikker og processer mod bestikkelse. 

It-virksomheden Atea har været involveret i en større sag om bestikkelse, og virksomheden har siden hen iværksat en stor indsats for at få gjort op med al uetisk adfærd. Atea har taget skrappe midler i brug, med certificeringen efter den globale ISO 37001-standard om anti-bestikkelse.
Læs mere her

GDPR databeskyttelse

EU's generelle databeskyttelsesforordning skærper kontrol over virksomheder, der beskæftiger sig med EU-borgernes personoplysninger, uanset hvor de er placeret. Som følge heraf har Bureau Veritas Certification udviklet en teknisk standard og et frivilligt certificeringsprogram, baseret på forordningens indhold. 

Hver dag øges antallet af aktiviteter og operationer, der digitaliseres. Det er her vigtigt, at demonstrere til dine kunder, medarbejdere og andre interessenter, at du respekterer deres ret til privatlivets fred og tager datasikkerheden alvorligt. Forbrugere er i dag meget opmærksomme på muligheden for misbrug af deres data, da privatliv ikke kun er et spørgsmål om sikkerhed, men også tillid. For at inspirere tillid til din datahåndtering er det vigtigt ikke blot at gennemføre passende ledelsesprocedurer, men også for at opnå en certificering.
Læs mere her

ISo 55001 Ledelsessystem

Aktiver kommer i alle størrelser og former, og kan enten være en konkurrencemæssig fordel eller en ressourcedræber for virksomheden. Med ISO 55001 får I et ledelsessystem der hjælper organisationer med at holde styr på aktivernes levetid - fra erhvervelse, implementering, vedligeholdelse, forbedring til nedlukning og afvikling.

Ledelsessystemet giver jer mulighed for at opretholde en balancen mellem input (aktiv) og det output der opnås for virksomheden. Samlet set vil I få et større overblik over de enkelte aktivers risici og omkostninger.
Læs mere her

ISO 22301 forretningskontinuitet

Med en ISO 22301 vil I uanset størrelse, placering eller aktiviteter i virksomeden, være bedre forberedt på ondsindede eller utilsigtede hændelser. Hændelser vil til enhver tid forstyrre jeres virksomhed - om I er en stor, lille, offentlig eller privat virksomhed. 

Med en ISO 22301 vil I sikre jeres virksomhed mod disse hændelser, så I uforstyrret kan arbejde videre med de igangværende operationer.
Læs mere her

Kontakt

Bureau Veritas Certification
Peter Worck på telefon: +45 2250 6708
Eddie Mogensen på telefon: +45 2084 4217

Se vores enterprise risk ydelser her